Składki ZUS 2020 rosną w rekordowym tempie i niewiele zabraknie do przekroczenia progu 1500 zł

Gorące tematy Firma Podatki Dołącz do dyskusji (1083)
Składki ZUS 2020 rosną w rekordowym tempie i niewiele zabraknie do przekroczenia progu 1500 zł

Składki ZUS 2020 wzrosną prawie o 10% w stosunku do obecnie obowiązujących. To oznacza, że przedsiębiorcy zapłacą prawie 100 zł więcej miesięcznie. Wciąż nie jest znana wysokość składki zdrowotnej, ale pewne szacunki wskazują, że miesięczny przelew do ZUS wzrośnie niemal do 1500 zł.

Rząd przyjął założenia do budżetu na kolejny rok. Wiemy już, jakie będą podstawy do obliczania przyszłorocznych zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prognozowane miesięczne wynagrodzenie przyjęto na poziomie aż 5227 zł miesięcznie. To właśnie ta kwota jest podstawą do obliczania wysokości składek ZUS. Wciąż jednak nie znamy wysokości składki zdrowotnej, która jest wyliczana na podstawie innego wskaźnika. Ze sporym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że jej wysokość wzrośnie do kwoty 370 – 400 zł. To by oznaczało, że składki ZUS 2020 będą wynosiły nieco mniej niż 1500 zł miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie to 2250 zł, a koszty zatrudnienia pracownika 2019 to 2700 zł. Pracownik dostanie z tego tylko 1600 zł

Składki ZUS 2020

Składki ZUS rosną każdego roku dlatego, że ich wysokość jest uzależniona od wskaźników budżetowych. Ich wysokość nie wynika bezpośrednio z decyzji żadnego organu. Nie da się jednak ukryć, że ich wysokość każdego roku przekracza kolejne magiczne progi. Paradoksalnie jednak to oznacza, że nasze państwo się rozwija. Dlaczego rosną składki ZUS? To proste – ich wysokość rośnie automatycznie. Składki ZUS w 2019 roku przekroczyły magiczną barierę 1300 zł. Wszystko wskazuje na to, że składki ZUS 2020 jeszcze nie przekroczą bariery 1500 zł, ale naprawdę niewiele do tego brakuje.

Składki ZUS 2020 – wysokość poszczególnych składek

  • Składka emerytalna – 612,19 zł 
  • Składka rentowa – 250,90 zł 
  • Składka chorobowa – 76,84 zł 
  • Składka wypadkowa – 52,37 zł 
  • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł 

Łącznie daje to kwotę 1069,14 zł. Przypomnijmy, że wysokość składki zdrowotnej w bieżącym roku wynosi 342,32 zł. Gdyby jej wysokość w kolejnym roku pozostała na takim samym poziomie, miesięczna suma składek do ZUS wynosiłaby 1411,46 zł. Bardziej jednak prawdopodobne jest, że wysokość składki zdrowotnej wzrośnie do kwoty około 375 zł. W takim przypadku wszystkie składki ZUS 2020 wyniosą około 1450 zł. To ich rekordowy wzrost, bo aż o 10% w stosunku do bieżącej wysokości.