Składki ZUS rosną błyskawicznie. Jak tak dalej pójdzie to wkrótce przekroczą pensję minimalną

Gorące tematy Firma Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji (382)
Składki ZUS rosną błyskawicznie. Jak tak dalej pójdzie to wkrótce przekroczą pensję minimalną

Federacja Przedsiębiorców Polskich alarmuje: z roku na rok składki ZUS rosną błyskawicznie. W tym roku przedsiębiorca zapłaci do ZUS 1316,96 zł.

Składki ZUS rosną błyskawicznie

Każdego roku opłata do ZUS dla przedsiębiorców wzrasta. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej zwraca jednak uwagę nie tylko na wzrost, ale jego tempo. Składki ZUS rosną błyskawicznie.

Podwyżki najwyższe od 6 lat

Tegoroczne podwyżki są najwyższe od 6 lat. Jak podkreśla FPP, tempo wzrostu składek powinno odzwierciedlać dynamikę płac. W rzeczywistości składki rosną aż o 7,2 proc., podczas gdy spodziewana dynamika wzrostu płac w 2019 r. wynosi 5,6 proc.

„Rozbieżność ta jest efektem przyjęcia jako minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców prognozowanej kwoty średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, którą zapisano w uzasadnieniu projektu budżetu państwa. Niestety, prognozy nie zawsze okazują się być precyzyjne. Wówczas w następnym roku wzrost składek nie wynika wyłącznie z zakładanego tempa wzrostu płac, lecz również jest efektem korekty błędu prognozy z poprzedniego roku. W konsekwencji dynamika wysokości składek jest znacznie bardziej zmienna i niestabilna od dynamiki wynagrodzeń.”

Przedsiębiorcy apelują do Ministerstwa Pracy

Jak twierdzi FPP, w ubiegłym roku wystąpiła ona z propozycją rozwiązania systemowego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak twierdzi główny ekonomista FPP i ekspert CALPE, Łukasz Kozłowski:

„FPP rekomenduje modyfikację przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w wyniku której minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą byłaby powiązana z rzeczywistą, podaną przez GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie – jak obecnie – jedynie jej prognozą. Wprowadzenie takiego rozwiązania dawałoby gwarancję, że wzrost obciążeń indywidualnych przedsiębiorców byłby bezpośrednio powiązany z realnymi procesami gospodarczymi.”

Konstytucja dla biznesu

Przypomnijmy, że Konstytucją dla Biznesu nazywamy szereg działań mających m.in. poprawić relacje przedsiębiorców z administracją. W związku z tym Konstytucja dla Biznesu bazuje na domniemywaniu uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyga wątpliwości na jego korzyść oraz wprowadza zasadę przyjaznej interpretacji przepisów.

Pakiet korzyści zawiera również program półrocznej ulgi na start. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają ze składek preferencyjnych zapłacą jedynie składkę zdrowotną. W roku 2019 wyniesie ona 342,32 zł. Uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne przez dwa lata, zapłacą w rezultacie nie mniej niż 555,89 zł. Składka ta zależna będzie od wysokości przychodu z roku ubiegłego.