Spotkania online w Polsce to przede wszystkim szkolenia, sprzedaż oraz… medycyna

Technologie Dołącz do dyskusji
Spotkania online w Polsce to przede wszystkim szkolenia, sprzedaż oraz… medycyna

Z raportu „State of online events” opublikowanego przez ClickMeeting wynika, że spotkania online w Polsce to przede wszystkim kilka kluczowych branż. Największa grupa ekspertów korzystających z tych narzędzi zajmuje się szeroko rozumianymi szkoleniami i coachingiem. Najwięcej użytkowników przyciąga branża medyczna. Gdzieś pośrodku jest marketing oraz edukacja.

Spotkania online organizowane przez branżę medyczną zyskują na znaczeniu

ClickMeeting zwraca uwagę na zmiany w strukturze użytkowników korzystających z tej platformy do internetowych seminariów, które dokonały się w 2022 r. Największą grupą ekspertów organizujących spotkania online i webinary to szkoleniowcy, trenerzy i osoby zajmujące się coachingiem. Odpowiadają za 31 proc. spotkań. 24 proc. to marketerzy i sprzedawcy. Na trzecim miejscu z wynikiem 16 proc. znajdziemy spotkania biznesowe. Zestawienie zamykają nauczyciele i przedstawiciele szeroko rozumianej branży medycznej. Obydwie grupy odpowiadają za 12 proc. spotkań.

Jeszcze rok temu mieliśmy do czynienia z niemalże dominacją branży edukacyjnej. Spotkania online organizowane przez nauczycieli odpowiadały za aż 41 proc. wydarzeń organizowanych na platformie ClickMeeting. Zaraz za nimi uplasował się marketing i PR z wynikiem 19 proc. Sprzedaż bezpośrednia odpowiadała za 16 proc. spotkań.

Już na pierwszy rzut oka można dostrzec dość istotną zmianę w klasyfikacji dokonaną przez autorów raportu. Znaczenie medycyny na platformie wzrosło w takim stopniu, że jej przedstawiciele postanowili wyodrębnić ją jako osobną kategorię. Są ku temu bardzo mocne powody, które w imieniu ClickMeeting skomentujowała Dominika Paciorkowska.

W 2022 roku aż 12 proc. wszystkich wydarzeń zorganizowanych za pośrednictwem naszej platformy związanych było z medycyną. Widząc rosnącą aktywność tego sektora w obszarze wydarzeń online, postanowiliśmy w tym roku po raz pierwszy wyodrębnić tę kategorię w naszym corocznym zestawieniu. Co ciekawe, zauważyliśmy, że z ClickMeeting korzystają nie tylko lekarze, terapeuci i inni specjaliści, którzy udzielają porad i przyjmują pacjentów online, ale również firmy szkoleniowe i branżowe instytucje edukacyjne, które oferują szkolenia zarówno dla przedstawicieli zawodów medycznych, jak i szerszego grona osób zainteresowanych tymi zagadnieniami.

To właśnie szkoleniowcy tworzą najwięcej wydarzeń na naszej platformie, a edukatorzy z branży medycznej przyciągają na nie zdecydowanie najwięcej uczestników. Tworzą również najdłuższe wydarzenia.

Seminaria online coraz rzadziej sprowadzają się do zdalnego nauczania i coraz częściej są po prostu narzędziem pracy

Rzeczywiście, patrząc po średniej liczbie uczestników typowego spotkania online, branża medyczna wyraźnie się wyróżnia. Osiągnęła wynik 4806 osób. Dla porównania: dla edukacji będzie to 2267 osób. Spotkania marketingowe przyciągają średnio 2157 uczestników, a te związane z coachingiem i consultingiem jedynie 1486 widzów.

Równocześnie najwięcej wydarzeń online tworzą nauczyciele. Jeden organizator tworzy średnio 517 spotkań. Pozostałe kategorie są daleko za edukacją. To także w tym obszarze mamy do czynienia z największym zaangażowaniem ze strony uczestników spotkania. Skąd te rozbieżności? Bardzo łatwo wytłumaczyć je specyfika poszczególnych branż.

ClickMeeting odnotowało, że w przypadku edukacji chodzi cały czas przede wszystkim o zdalne nauczanie. Dla odmiany szkoleniowcy i specjaliści od consultingu preferują bezpośrednie sesje szkoleniowe. Przedstawiciele branży medycznej prowadzą w tej formule nie tylko konsultacje i porady online, ale także całe konferencje, sympozja i szkolenia. Wydarzenia biznesowe to z kolei przede wszystkim spotkania robocze zespołów w przedsiębiorstwach lub instytucjach.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na to, że w 2022 r. możemy odnotować tendencję do wykorzystywania webinarów przed przedsiębiorców i instytucje jako użyteczne narzędzie pracy. Można się spodziewać, że w tym roku trend ten tylko się pogłębi. Równocześnie pocovidowe realia sprawiają, że organizacja masowej zdalnej edukacji przestaje być palącą potrzebą.