Powstanie nowy system gromadzący dane o rachunkach bankowych Polaków

Finanse Państwo Dołącz do dyskusji
Powstanie nowy system gromadzący dane o rachunkach bankowych Polaków

Skarbówka, sądy, prokuratury i służby prawdopodobnie otrzymają dostęp do nowego systemu. Jak się bowiem okazuje, w Sejmie rozpoczeły się prace nad projektem nowej ustawy, na mocy której ma powstać System Informacji Finansowej – umożliwiający gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o rachunkach bankowych Polaków.

Powstanie System Informacji Finansowej

Ustawa, nad którą pracują politycy, ma umożliwić implementację do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Mowa o ustanowieniu scentralizowanych automatycznych mechanizmów, pozwalających na terminową identyfikację dowolnej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej (lub kontrolującej) rachunki płatnicze i rachunki bankowe identyfikowane za pomocą IBAN oraz skrytki depozytowe w instytucji kredytowej na terytorium kraju. W polskim porządku prawnym miałby to umożliwić System Informacji Finansowej.

Dostęp do danych z nowego systemu miałyby otrzymać m.in. Krajowa Administracja Skarbowa, ale też sądy, prokuratury czy służby (m.in. CBA, ABW, SKW, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna) – o ile informacje te byłyby potrzebne do realizacji ustawowych zadań tych instytucji. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu,

Celem projektowanego aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących: rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

W uzasadnieniu pada również argumentacja, że podstawowym celem gromadzenia informacji o rachunkach jest zwalczanie wyjątkowo groźnych (zarówno dla bezpieczeństwa obywateli, jak i państwa) zjawisk, takich jak pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Zawarto także wyjaśnienie, że gromadzenie informacji na rachunkach ma służyć również wykrywaniu przestępstwa katalogowego, wspomaganiu prowadzenia postępowania karnego w sprawie przestępstwa katalogowego, a także identyfikacji, wykryciu i zabezpieczeniu mienia pochodzącego z takiego przestępstwa.

Oprócz tego Ministerstwo Finansów wskazuje też, że System Informacji Finansowej pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów publicznych, a ponadto – umożliwi zwiększenie kontroli nad działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach płatniczych i bankowych obywateli.

To może nie spodobać się obywatelom

Mimo że rządzący jedynie implementują unijną dyrektywę do polskiego prawa, utworzenie systemu gromadzącego dane o rachunkach płatniczych i bankowych Polaków z pewnością nie spodoba się wielu obywatelom. Zaufanie do tego rodzaju rejestrów jest raczej dość niskie; wiadomość, że skarbówka, sądy czy służby będą mieć de facto uproszczony dostęp do takich informacji może wywołać pewien niepokój. Z tego względu zadaniem rządzących jest przekonanie Polaków, że nie mają powodów do obaw.