Tag:

wadliwe rozwiązanie umowy o pracę

Samo wadliwe rozwiązanie umowy o pracę nie sprawia, że jest ono nieskuteczne. Pracownik musi jeszcze odwołać się do sądu pracy
Joanna Majkowska Praca
To, że pracodawca podał powód wypowiedzenia umowy o pracę wcale nie znaczy, że zwolnił pracownika zgodnie z prawem
Joanna Majkowska Praca 3 interakcje
Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę to nie jedyna sytuacja, w której pracownikowi przysługuje odszkodowanie
Joanna Majkowska Praca
Pracownik, który straci pracę, może w niektórych przypadkach wnosić o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Którą z tych opcji powinien wybrać?
Joanna Majkowska Praca 141 interakcji
Sąd wcale nie musi przywrócić pracownika do pracy, nawet jeśli miał on rację w sporze z pracodawcą. Możliwe jest inne rozwiązanie
Joanna Majkowska Praca 29 interakcji
Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę może pociągać za sobą utratę otrzymanej wcześniej odprawy
Joanna Majkowska Praca 180 interakcji
Jakie prawa przysługują pracownikowi zwalnianemu z powodu likwidacji stanowiska?
Joanna Majkowska Praca 264 interakcje
Nawet gdy sumiennie wykonujesz swoje obowiązki, możesz zostać zwolniony za niezrealizowanie oczekiwanych efektów i niską efektywność pracy
Joanna Majkowska Praca 498 interakcji
Zwolnienie pracownika z powodu braku kwalifikacji nie zawsze jest możliwe – czasem pracodawca musi zapewnić mu dodatkowe szkolenie
Joanna Majkowska Praca 91 interakcji
W przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę przewidziane jest niskie odszkodowanie. Możliwe jest jednak powołanie się na KC, a wtedy kwoty mogą być już znacznie wyższe
Joanna Majkowska Praca 141 interakcji