Gorące tematy (przewijaj w prawo)

Najnowsze

Twoja gorsza połówka narobiła długów? Ratunkiem jest rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa to sytuacja, kiedy w małżeństwie każda strona posiada majątek odrębny – w przeciwieństwie do klasycznej w małżeństwach wspólności majątkowej, rozdzielność sprawia, że co do zasady każdy z małżonków gromadzi fundusze „na własny rachunek”. Jest to idealne rozwiązanie dla par, które nie do końca dowierzają sobie w kwestiach finansowych, lub które chcą zabezpieczyć swój majątek przed drugą stroną. Czasem można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną i w ten sposób uwolnić się od obciążeń finansowych małżonka.

Artykuł / 24.04.2024