Gorące tematy (przewijaj w prawo)

Najnowsze

Dziedziczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Tak, ale na te rzeczy musisz zwrócić uwagę

Wielu zadaje sobie pytanie jak odziedziczyć lokal stanowiący własność spółdzielni? W końcu, gdy skład spadku wchodzą wyłącznie nieruchomości, ruchomości i ewentualne środki pieniężne, w większości sytuacji nie ulega wątpliwości, jak wygląda dziedziczenie. Mogą pojawić się niejasności, gdy mamy do czynienia ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Niezależnie czy będzie to lokal mieszkalny, czy też niemieszkalny. Dlaczego? Ponieważ w skład spadku wejdzie prawo do lokalu, a nie własność nieruchomości. 

Artykuł / 26.01.2023