Trybunał Konstytucyjny powinien rozpatrywać sprawy po kolei? To nie jest dobry pomysł…

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (13)
Trybunał Konstytucyjny powinien rozpatrywać sprawy po kolei? To nie jest dobry pomysł…

Autor wyznaje zasadę, że prawnik powinien być apolityczny, a więc polityka polityką, jednakże sprawny Trybunał Konstytucyjny być musi. Dlaczego więc ustawa naprawcza nie powinna się ostać? O tym w niniejszym poście.

We wpisie odniosę się tylko do jednego aspektu ustawy naprawczej, w pozostałym zakresie szczerze mówiąc zmiany są mniej istotne. Aspektem tym będzie rozpatrywanie spraw według daty ich wpływu do TK, gdyż na tym szczeblu orzekania sprawy, co oczywiste, są ważne i ważniejsze.

Jakimi sprawami zajmie się Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku?

Trybunał Konstytucyjny stanowi ostatnią linię obrony przed wypaczeniami prawa, które jest traktowane instrumentalnie przez każdą z opcji politycznych znajdujących się przy władzy. Jakość prawa i tworzenie go w sposób przemyślany ma ogromne znacznie dla wszystkich obywateli, wpływa w szczególności na tempo rozwoju gospodarczego.

W chwili obecnej TK ma do rozpatrzenia w szczególności następujące sprawy dotyczące wszystkich albo znacznej części obywateli:

  • zabrać prawo jazdy kierowcy, który w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 50 km/h czy też nie?
  • jak należy dokonywać kontroli osobistej?
  • waloryzować wkłady na książeczkach mieszkaniowych?
  • czy znikoma społeczna szkodliwość czynu powinna mieć wpływ na karalność wykroczeń?
  • czy trzeba informować właściciela o wpisie jego nieruchomości do ewidencji zabytków?
  • czy dozwolone jest publikowania przez dziennikarzy wizerunku i danych osób publicznych z których działalnością wiąże się prowadzone przeciwko nim postępowanie karne, bez konieczności uzyskiwania zgody prokuratora czy sądu?

oraz wiele innych spraw dotyczących istotnych praw i obowiązków obywateli. Powyższe stanowi wierzchołek góry lodowej, a rozstrzygnięcia TK w konkretnych spraw dotyczą setek tysięcy obywateli.

Pozbawienie TK możliwości doboru spraw spowoduje ,,zakorkowanie” Trybunału sprawami błahymi, czyniąc z niej instytucję martwą, a polityką dając możliwość nieograniczonego wprowadzania praw, które będą mogły zostać uznane za sprzeczne z Konstytucją. Wielokrotnie skutki tych naruszeń będą już nie do usunięcia w odniesieniu do konkretnego obywatela.

Warto wskazać, że ,,przerób” TK jest znaczny (dane ogólne, stan na 31 grudnia 2015 r.)

Od początku swojej działalności Trybunał wydał:

856 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) dotyczących stwierdzenia zgodności ustaw z Konstytucją (sprawy z sygnaturą K, Kw i Kp)

245 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) dotyczące stwierdzenia zgodności podustawowych aktów normatywnych z ustawami i Konstytucją (sprawy z sygnaturą U)

606 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) w sprawach z pytań prawnych
(sprawy z sygnaturą P)

701 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) w sprawach ze skargi konstytucyjnej
(sprawy z sygnaturą SK)

5 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) dotyczących stwierdzenia zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych (sprawy z sygnaturą Pp)

2 postanowienia* dotyczące rozstrzygania sporów kompetencyjnych, pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa (sprawy z sygnaturą Kpt)

96 postanowień sygnalizacyjnych (sprawy z sygnaturą S)

Średni czas rozpoznania sprawy w postępowaniu merytorycznym w 2015 r.: 21 miesięcy Obecnie do rozpatrzenia merytorycznego pozostają 174 sprawy z lat poprzednich.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.