Autor wyznaje zasadę, że prawnik powinien być apolityczny, a więc polityka polityką, jednakże sprawny Trybunał Konstytucyjny być musi. Dlaczego więc ustawa naprawcza nie powinna się ostać? O tym w niniejszym poście.

We wpisie odniosę się tylko do jednego aspektu ustawy naprawczej, w pozostałym zakresie szczerze mówiąc zmiany są mniej istotne. Aspektem tym będzie rozpatrywanie spraw według daty ich wpływu do TK, gdyż na tym szczeblu orzekania sprawy, co oczywiste, są ważne i ważniejsze.

Jakimi sprawami zajmie się Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku?

Trybunał Konstytucyjny stanowi ostatnią linię obrony przed wypaczeniami prawa, które jest traktowane instrumentalnie przez każdą z opcji politycznych znajdujących się przy władzy. Jakość prawa i tworzenie go w sposób przemyślany ma ogromne znacznie dla wszystkich obywateli, wpływa w szczególności na tempo rozwoju gospodarczego.

W chwili obecnej TK ma do rozpatrzenia w szczególności następujące sprawy dotyczące wszystkich albo znacznej części obywateli:

  • zabrać prawo jazdy kierowcy, który w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 50 km/h czy też nie?
  • jak należy dokonywać kontroli osobistej?
  • waloryzować wkłady na książeczkach mieszkaniowych?
  • czy znikoma społeczna szkodliwość czynu powinna mieć wpływ na karalność wykroczeń?
  • czy trzeba informować właściciela o wpisie jego nieruchomości do ewidencji zabytków?
  • czy dozwolone jest publikowania przez dziennikarzy wizerunku i danych osób publicznych z których działalnością wiąże się prowadzone przeciwko nim postępowanie karne, bez konieczności uzyskiwania zgody prokuratora czy sądu?

oraz wiele innych spraw dotyczących istotnych praw i obowiązków obywateli. Powyższe stanowi wierzchołek góry lodowej, a rozstrzygnięcia TK w konkretnych spraw dotyczą setek tysięcy obywateli.

Pozbawienie TK możliwości doboru spraw spowoduje ,,zakorkowanie” Trybunału sprawami błahymi, czyniąc z niej instytucję martwą, a polityką dając możliwość nieograniczonego wprowadzania praw, które będą mogły zostać uznane za sprzeczne z Konstytucją. Wielokrotnie skutki tych naruszeń będą już nie do usunięcia w odniesieniu do konkretnego obywatela.

Warto wskazać, że ,,przerób” TK jest znaczny (dane ogólne, stan na 31 grudnia 2015 r.)

Od początku swojej działalności Trybunał wydał:

856 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) dotyczących stwierdzenia zgodności ustaw z Konstytucją (sprawy z sygnaturą K, Kw i Kp)

245 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) dotyczące stwierdzenia zgodności podustawowych aktów normatywnych z ustawami i Konstytucją (sprawy z sygnaturą U)

606 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) w sprawach z pytań prawnych
(sprawy z sygnaturą P)

701 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) w sprawach ze skargi konstytucyjnej
(sprawy z sygnaturą SK)

5 orzeczeń (wyroki i postanowienia*) dotyczących stwierdzenia zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych (sprawy z sygnaturą Pp)

2 postanowienia* dotyczące rozstrzygania sporów kompetencyjnych, pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa (sprawy z sygnaturą Kpt)

96 postanowień sygnalizacyjnych (sprawy z sygnaturą S)

Średni czas rozpoznania sprawy w postępowaniu merytorycznym w 2015 r.: 21 miesięcy Obecnie do rozpatrzenia merytorycznego pozostają 174 sprawy z lat poprzednich.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.