Partnerzy serwisu:
Gospodarka Lokowanie produktu Państwo

Okazuje się, że Unia Europejska to nie tylko dotacje. Jej plusów często nie dostrzegamy na co dzień

Mateusz Krakowski
28.05.2024
Mateusz Krakowski
Mateusz Krakowski
28.05.2024
Okazuje się, że Unia Europejska to nie tylko dotacje. Jej plusów często nie dostrzegamy na co dzień

Część mieszkańców Polski myśląc o Unii Europejskiej, ma przed oczami tylko dopłaty czy dotacje. Oczywiście są one bardzo ważną częścią polityki UE, jednak często nie dostrzegamy tych ważniejszych elementów członkostwa w niej. Oprócz samych dopłat, dofinansowań, dotacji i grantów, UE oferuje dla naszego kraju dogodne warunki gospodarcze, których często nie jesteśmy w stanie docenić. Między innymi dla nich warto uczestniczyć w nadchodzących wyborach europejskich.

Członkostwo w Unii Europejskiej jest w bezpośredni sposób skorelowane ze wzrostem gospodarczym Polski

Polska jest w UE już 20 lat, a wzrost gospodarczy w latach 2004–2023 jest w dużej mierze pochodną dostępności do jednolitego rynku. Wiele badań pokazuje, że polski wzrost gospodarczy nie mógłby być tak znaczący bez członkostwa w Unii Europejskiej. Wzrost produktu krajowego brutto od wejścia polski do UE jest nawet w połowie wywołany członkostwem Polski w jednolitym rynku europejskim. Nie bez znaczenia są tutaj także inwestycje zagraniczne, które są przyciągane przez UE i jej miliardy z funduszy. Nie możemy przeoczyć także poziomu bezrobocia w Polsce, nieporównywalnego z tym, który mieliśmy przed wejściem do UE.

Bez eksportu do UE nasza gospodarka nie mogłaby osiągać takich wyników

Jednolity rynek Unii Europejskiej wpływa bardzo pozytywnie na kondycję wielu firm w Polsce. Trudno nie zauważyć wzrostu wartości eksportu do UE w latach 2004-2023. Od wejścia do Wspólnoty Europejskiej wzrósł on prawie sześciokrotnie – z 45 mld euro w 2004 roku, do 262 mld euro w 2023 roku. Tak duży wzrost był możliwy przede wszystkim dzięki dostępowi do wolnej, bezcłowej strefy gospodarczej. Polska mogła dzięki temu eksportować wiele produktów, od mebli po kosmetyki i części samochodowe.

Nie można także pominąć sytuacji polskich rolników, którzy bardzo zyskali na wejściu Polski do Unii Europejskiej. Widać to dobitnie w danych, dotyczących importu i eksportu żywności. Polska w 2002 roku więcej jej importowała, niż eksportowała. Jednak od wejścia Polski do UE eksport do UE wzrósł dziewięciokrotnie. Eksport żywności w 2022 r. wyniósł 47,6 mld euro, z czego większość trafiała do UE.

Liczba miejsc pracy to również zasługa wejścia Polski do UE

Każdy z nas, kto obserwuje polski rynek pracy, może zauważyć, że zmienił on się na lepsze ze względu na wejście polski do UE. Z danych wynika, że 5 mln miejsc pracy istnieje w Polsce tylko dlatego, że jest ona członkiem UE. Ogromne znaczenie w tworzeniu miejsc pracy w Polsce mają także fundusze europejskie. Bezpośrednio dzięki nim powstało 325 tys. miejsc pracy, 165 pośrednio, a 100 tys. dzięki wzrostowi popytu, spowodowanemu unijnymi funduszami.

Modernizacja infrastruktury w Polsce nie mogłaby się odbyć bez członkostwa w Unii Europejskiej

Środki z UE wpłynęły pozytywnie na modernizację polskiej kolei. Bez członkostwa w strukturach Unii Europejskiej niemożliwe byłoby zainwestowanie 116 mld zł w latach 2004-2023. Unia Europejska pomogła także w zakupie kilku tysięcy sztuk taboru kolejowego i modernizacji kilkunastu tysięcy linii kolejowych. W czasie członkostwa w Unii zmodernizowane zostały kluczowe linie kolejowe w kraju, łączące Wrocław, Poznań, Warszawę i Trójmiasto. Dzięki UE przywrócono do użytku także kilka zlikwidowanych szlaków kolejowych.

UE miała także wpływ na rozwój transportu miejskiego. 19 mld wsparcia pozwoliło na zakup ponad 2 tys. jednostek taboru do kwietnia 2024 r.

Zmodernizowane drogi to najbardziej jaskrawy przykład poprawy infrastruktury dzięki UE

5,2 tys. dróg krajowych, prawie tysiąc kilometrów autostrad, a także 2,9 tys. km dróg ekspresowych i ok. 1,3 tys. km przebudowanych starych dróg, to wkład UE w polską infrastrukturę drogową. Warto także pamiętać o tym, że bez UE niemożliwe byłoby zbudowanie dróg ekspresowych, które łączą wiele miast w Polsce. Bez środków unijnych taka budowa infrastruktury byłaby możliwa, jednak trwałaby niewątpliwe znacznie dłużej.

Firmy transportowe to kolejny beneficjent jednolitego rynku UE

Trudno w to uwierzyć, ale z całego eksportu polskich usług do UE (55 mld euro), aż 38 proc. to usługi transportowe. Nietrudno zauważyć, że polskie firmy transportowe posiadają ugruntowaną rolę na rynku UE. Z badań wynika, że polscy przewoźnicy w 2022 r. odpowiadali za 20,1 proc. transportu w UE. Łatwo także zgadnąć, że głównym kierunkiem importu i eksportu były i są Niemcy, które są naszym największym partnerem handlowym.

Studenci również korzystają na członkostwie w UE

Najbardziej znanym programem studenckim w UE jest Erasmus, z którego skorzystało do tej pory 266 tys. polskich studentów. Studenci wyjeżdżali najczęściej do Hiszpanii, jednak często wybierali także wymiany we Włoszech lub Niemczech. Erasmus tworzy także możliwości dla naszego kraju. Polskę odwiedza coraz większa liczba studentów (ponad 208 tys.). Z danych wynika, że obecnie Polska staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem wymian studenckich, a proporcję wyjazdów i przyjazdów ulegają wyrównaniu.

Nowoczesne kanalizacje ścieków to również zasługa członkostwa polski we Wspólnocie Europejskiej

Unia ma wpływ na codzienne życie, nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie inaczej jest w przypadku budowy nowych oczyszczalni ścieków. Od wejścia do UE wybudowano 22 165 km sieci kanalizacyjnych, 7 160 km sieci wodociągowych, a także 590 oczyszczalni ścieków. Wpłynęło to bardzo na poprawę jakości życia nie tylko w miastach, ale i mniejszych miejscowościach.

Unia Europejska nie jest idealna, jednak nie możemy zapominać o jej wpływie na gospodarkę i społeczeństwo naszego kraju. Od jednolitego rynku, przez bezpieczeństwo żywnościowe, kończąc na roamingu po cenach krajowych, UE oferuje nam wiele udogodnień, do których przywykliśmy. Często nie myślimy jednak o nich, kiedy jesteśmy w kraju lub podróżujemy po Europie.

fundacja wolności gospodarczejArtykuł stanowi część cyklu „Wolność Gospodarcza„, prowadzonego na łamach Bezprawnika w ramach projektu komercyjnego realizowanego z Fundacją Wolności Gospodarczej. To założona w 2021 roku fundacja, której filarami jest liberalizm gospodarczy, nowoczesna edukacja, członkostwo Polski w Unii Europejskiej i państwo prawa. Więcej o działalności i bieżących wydarzeniach możecie przeczytać na łamach tej strony internetowej.