Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o dotacje unijne dla firm, mogą otrzymać jeszcze jedno, specjalne dofinansowanie

Finanse Firma dołącz do dyskusji (13) 12.07.2021
Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o dotacje unijne dla firm, mogą otrzymać jeszcze jedno, specjalne dofinansowanie

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o dotacje unijne dla firm w ramach różnych programów europejskich, muszą się do tego dobrze przygotować – m.in. przygotować studium wykonalności, wszystkie potrzebne dokumenty, a także skontaktować się ze specjalistami, którzy doradzą im, jak można zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji. Co jednak istotne, zainteresowani przedsiębiorcy mogą otrzymać specjalne, dodatkowe dofinansowanie do starań o unijne dotacje dla firm. 

Dofinansowanie do starań o unijne dotacje dla firm – granty na Eurogranty

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje w ramach unijnych programów takich jak np. Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa czy Single Market Programme. Aby jednak przygotować projekt, który będzie mieć szansę na dofinansowanie, najpierw zazwyczaj trzeba poświęcić sporo środków własnych. Konieczne jest np. opłacenie usług doradczych czy kosztów tłumaczenia aplikacji. Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać dofinansowanie do starań o unijne dotacje dla firm mogą jednak wziąć udział w konkursie Granty na Eurogranty. W jego ramach mogą pozyskać nawet do 280 060 zł – przy zerowym wkładzie własnym. Wnioski mogą składać firmy z sektora MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorcy, którzy uzyskają dofinansowanie do starań o unijne dotacje, mogą otrzymane środki przeznaczyć na:

  • sfinansowanie usługi doradczej, która będzie pomocna w przygotowaniu projektu mającego pozwolić na uzyskanie unijnej dotacji,
  • sfinansowanie kosztu wykonania studium wykonalności,
  • organizację spotkań (mowa zarówno o spotkaniach z potencjalnymi partnerami projektu jak i o innych podróżach służbowych),
  • przygotowanie wniosku o Eurogrant, a także – na sfinansowanie ewentualnej korekty tego wniosku (w tym – na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE),
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia wszystkich dokumentów, które przedsiębiorca będzie musiał złożyć ubiegając się o unijną dotację.

Dotacja dla firm na uzyskanie dotacji: terminy zgłoszeń

Nabór wniosków w ramach konkursu „Granty na Eurogranty” ostatecznie kończy się 27 stycznia 2022 r. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak świadomość, że terminy zgłoszeń w ramach konkursu prowadzone są w rundach. Obecnie trwa runda II – która rozpoczęła się 1 czerwca 2021, a zakończy – 2 sierpnia br. Co jednak ważne, między kolejnymi rundami nie ma żadnych przerw, co oznacza, że nabór jest właściwie ciągły.

Kryteria wyboru projektu

Jeśli chodzi o kryteria wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie, to pod uwagę będzie brana m.in. kwalifikowalność wykonawcy w ramach poddziałania oraz to, czy wydatki w ramach projektu w ogóle są uzasadnione z punktu widzenia celu i zakresu projektu. Pełną listę kryteriów (i pozostałe wymagania) można znaleźć na tej stronie.