UOKiK przyjrzy się nadpłatom kredytów hipotecznych. Sprawdzi praktyki banków i rozliczenia z kredytobiorcami

Finanse dołącz do dyskusji (21) 11.05.2022
UOKiK przyjrzy się nadpłatom kredytów hipotecznych. Sprawdzi praktyki banków i rozliczenia z kredytobiorcami

Edyta Wara-Wąsowska

Kredytobiorcy mają prawo do nadpłaty kredytu hipotecznego – co dla osób posiadających obecnie większe oszczędności może być dobrym rozwiązaniem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce jednak przyjrzeć się praktykom banków w tym zakresie. UOKiK sprawdzi nadpłaty kredytów hipotecznych i to, jak banki się z nich rozliczają.

UOKiK sprawdzi nadpłaty kredytów hipotecznych. Praktyki banków pod lupą urzędu

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązanie po 21 lipca 2017 r., nie tylko mogą nadpłacać kredyt hipoteczny (w przypadku wcześniej zawartych umów możliwość nadpłaty reguluje umowa kredytowa), ale dodatkowo bank musi się z nimi rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy kredytowej. To właśnie chce wziąć pod lupę UOKIK, który sprawdzi nadpłaty kredytów hipotecznych, a konkretniej – praktyki banków w tym zakresie i to, jak rozliczają się one z kredytobiorcami. Prezes urzędu poinformował, że wszczęto postępowania wyjaśniające wobec 17 banków. UOKiK sprawdzi, czy ich rozliczenia z kredytobiorcami są faktycznie poprawne. Jak mówi Tomasz Chróstny,

W takiej sytuacji (nadpłaty kredytu – przyp. red) bank powinien rozliczyć się z kredytobiorcą i oddać proporcjonalnie wszystkie pobrane opłaty stanowiące całkowity koszt kredytu. Powinno się to odbywać według najprostszej i najbardziej sprawiedliwej metody liniowej, tak jak ma to miejsce w przypadku kredytów konsumenckich, gdzie banki dostosowały się do wyroku TSUE i wytycznych Prezesa UOKiK.

Kredytobiorca może złożyć w banku reklamację

UOKiK przypomina również, że kredytobiorcy, z którymi bank po nadpłacie kredytu hipotecznego nie rozliczył się właściwie, mają możliwość złożenia reklamacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bank powinien automatycznie rozliczyć się z klientem, a w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym, całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy. Nie ma przy tym znaczenia, że konsument poniósł wspomniane koszty jeszcze przed wcześniejszą spłatą kredytu.

Jednocześnie kredytobiorca musi pamiętać, że proporcjonalny zwrot przysługuje mu, o ile wybrał opcję skrócenia okresu kredytowania – a nie obniżenia raty.

Warto sprawdzić, czy bank może pobrać rekompensatę za wcześniejszą spłatę kredytu

Z drugiej strony kredytobiorcy powinni być również świadomi, że nadpłacenie kredytu w całości i tym samym wcześniejsza spłata może wiązać się z koniecznością zapłaty rekompensaty dla banku. Dla umów zawieranych po 21 lipca 2017 r. warunki rekompensaty reguluje ustawa o kredycie hipotecznym. Zgodnie z przepisami, w przypadku kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu bank może zastrzec i pobrać rekompensatę, jeśli kredytobiorca spłaci lub nadpłaci kredyt w okresie do 36 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Jednocześnie w przypadku kredytu o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu, bank może zastrzec rekompensatę dla siebie w całym okresie. Należy przy tym podkreślić, że bank musi najpierw zastrzec kwestię rekompensaty w umowie – jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł jej pobrać.