Wymiar urlopu tacierzyńskiego przysługującego pracownikowi zależy od dwóch czynników

Praca Dołącz do dyskusji (82)
Wymiar urlopu tacierzyńskiego przysługującego pracownikowi zależy od dwóch czynników

Urlop tacierzyński często błędnie utożsamia się z urlopem ojcowskim. Choć oba z nich przeznaczone są dla ojca dziecka, to jednak stanowią dwa różne rodzaje urlopów. O ile urlop ojcowski zawsze będzie przysługiwać ojcu-pracownikowi, to już prawo do urlopu tacierzyńskiego zależne jest od matki dziecka.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Warto zacząć od tego, że urlop ojcowski i urlop tacierzyński to dwa osobne pojęcia. Ten drugi został wskazany wprost w przepisach Kodeksu cywilnego. Prawo pracy przewiduje bowiem 4 urlopy związane z wychowaniem dziecka. Wśród nich obok urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego jest także urlop ojcowski.

Urlop tacierzyński to natomiast potoczne określenie części urlopu macierzyńskiego. Przepisy nie nakazują bowiem, by to matka dziecka wykorzystała taki urlop w całości. Pewną część może odstąpić właśnie ojcu dziecka, który zamiast matki poświęci wolne tygodnie na opiekę nad dzieckiem. W tym czasie matka będzie mogła natomiast wrócić do pracy.

Długość urlopu zależy od dwóch czynników

Ze względu na to, że urlop tacierzyński stanowi część urlopu macierzyńskiego, jego długość w konkretnych przypadkach może być inna. Czas trwania urlopu macierzyńskiego przepisy uzależniają bowiem od liczby urodzonych dzieci. W przypadku przyjścia na świat jednego dziecka przy jednym porodzie wymiar całego urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni. Natomiast w przypadku dwójki, trójki, czwórki czy większej liczby dzieci przy jednym porodzie będzie to odpowiednio 31, 33, 35 i 37 tygodni.

To, jaki wymiar będzie mieć urlop tacierzyński, zależy jednak od dwóch czynników. Oprócz wymiaru urlopu macierzyńskiego ze względu na liczbę dzieci znaczenie ma także to, ile tygodni z tego urlopu wykorzysta sama matka dziecka. Przepisy nie pozostawiają tu jednak pełnej swobody. Celem tego urlopu macierzyńskiego jest bowiem nie tylko opieka nad dzieckiem, ale także odpoczynek po porodzie. W związku z tym pracownica obowiązkowo musi wykorzystać 14 tygodni urlopu po przyjściu dziecka na świat. Oprócz tego ma prawo do maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.

Jaki wymiar ma urlop tacierzyński w 2021 roku?

W przypadku urodzenia jednego dziecka urlop tacierzyński w 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich będzie mógł więc wynosić maksymalnie 6 tygodni. Oczywiście pod warunkiem, że pracownica nie wykorzystała dodatkowo żadnego tygodnia przed terminem porodu. W przeciwnym razie maksymalny wymiar urlopu tacierzyńskiego zostanie pomniejszony o ten okres.

Zakładając jednak, że matka dziecka nie wykorzysta żadnego tygodnia urlopu macierzyńskiego przed terminem porodu i po upływie minimalnego czasu (14 tygodni) powróci do pracy, urlop tacierzyński będzie wynosić:

  • 6 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka w jednym porodzie,
  • 17 tygodni – w przypadku dwojga dzieci,
  • 19 tygodni – gdy urodziła się trójka dzieci,
  • 21 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczków
  • 23 tygodnie – jeśli dzieci w jednym porodzie było pięć lub więcej.

Urlop płatny i z ochroną przed zwolnieniem

Z czas trwania urlopu tacierzyńskiego dokładnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego należy się zasiłek. Co więcej, ojca dziecka, który zdecyduje się na pójście na urlop tacierzyński, będzie obejmować szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Oznacza to, że w momencie trwania urlopu pracodawca nie będzie mógł z nim rozwiązać umowy o pracę, nie licząc szczególnych przypadków, takich jak likwidacja czy upadłość zakładu pracy.

Pracownik, który chce wziąć urlop tacierzyński, powinien zgłosić ten fakt zakładzie pracy najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Matka, która zamierza zrezygnować z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca, musi natomiast poinformować o powrocie do pracy najpóźniej 7 dni przed tą datą.