Szykują się zmiany w płacy minimalnej. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w 2024 r.

Finanse Praca Dołącz do dyskusji
Szykują się zmiany w płacy minimalnej. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w 2024 r.

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że jedyne zmiany w płacy minimalnej w 2024 r., jakie mogą nas czekać, dotyczą wysokości najniższego wynagrodzenia – od 1 lipca płaca minimalna wzrośnie do kwoty 4300 zł brutto. Jak jednak poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czekają nas również inne zmiany.

Zmiany w płacy minimalnej w 2024 r. Przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku

Ponad półtora roku temu, 19 października 2022 r., Parlamentu Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę dotyczącą płac minimalnych w Unii Europejskiej. Na wdrożenie zmian, które przewiduje dyrektywa, państwa członkowskie z ustawową płacą minimalną mają czas do 15 listopada 2024 r. Mowa m.in. o stworzeniu ram umożliwiających ustalanie wysokości wynagrodzenia minimalnego i jego aktualizacji; chodzi zatem o doprecyzowanie zasad dotyczących najniższej pensji.

Jakie zmiany w płacy minimalnej w 2024 r. ma zamiar w związku z tym wprowadzić Polska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doszło do wniosku, że zmiany są konieczne m.in. jeśli chodzi o to, co jest wliczane do płacy minimalnej. Po wejściu w życie nowych przepisów do wynagrodzenia minimalnego nie będzie można wliczać premii czy innych dodatków finansowych, uzależnionych np. od wyników pracownika, jego frekwencji w pracy itd. Dzięki temu osoba, która zostanie zatrudniona na pełen etat, będzie musiała obligatoryjnie otrzymać co najmniej najniższe wynagrodzenie – a pracodawca nie będzie mógł tego w żaden sposób obejść. W praktyce można się jednak obawiać, że to zachęci niektórych zatrudniających do zawierania umów zleceń czy do zatrudniania jedynie na część etatu (i uzupełnianie go poprzez umowy cywilnoprawne, choć jest to zazwyczaj robione w sposób niezgodny z prawem).

Płaca minimalna w 2025 r. Jej wysokość na razie pozostaje zagadką

Z punktu widzenia pracowników zarabiających obecnie najniższą krajową, istotniejszym zagadnieniem jest jednak to, o ile wzrośnie płaca minimalna w przyszłym roku. Za rządów Zjednoczonej Prawicy najniższe wynagrodzenie ustawowe rosło bardzo szybko; częściowo ze względu na inflację, częściowo pod naciskiem związków zawodowych, w tym m.in. Solidarności. Można jednak założyć, że szybki wzrost płacy minimalnej przełożył się na jeszcze szybszy wzrost cen. Opierając się na komunikacie prezesa GUS o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej można założyć, że wzrost płacy minimalnej będzie zależny jedynie od prognozowanej inflacji. Zakładając, że prognozowana inflacja wyniesie maksymalnie 8 proc., to wtedy wynagrodzenie minimalne mogłoby wzrosnąć do ok. 4650 zł brutto.