Koniec z testem dla szóstoklasistów i skuteczniejsze odwołania od matur

Państwo dołącz do dyskusji (23) 02.06.2016
Koniec z testem dla szóstoklasistów i skuteczniejsze odwołania od matur

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych zostanie zlikwidowany i zastąpiony testami diagnostycznymi.

Co pewien czas uczniowie, gimnazjaliści i licealiści zdają swoje egzaminy. Są to sprawdziany i matury. Szóstoklasiści zdają ogólnopolski sprawdzian, który pomaga w ocenie ich wiedzy i nabytych umiejętności. MEN przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który ma być zlikwidowany ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych.

Wspomniany projekt niesie za sobą szereg zmian. Jednymi z ważniejszych jest to, że zlikwidowany zostanie ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych, a w jego miejsce Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnić ma testy diagnostyczne.

Będzie możliwość fotografowania prac gimnazjalnych, które zostaną udostępnione do wglądu. Maturzyści będą mogli odwołać się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Będzie refundowany zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, a także pojawi się możliwość zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Te i część innych zmian wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 roku, gdyż 1 czerwca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła przygotowany projekt poprawek do ustawy o systemie oświaty. Część propozycji wejdzie w życie w późniejszych terminach.

Jeśli masz problemy związane z systemem oświaty i edukacji, oceną egzaminów, zachowania uczniów, nauczycieli, a także we wszelkich innych, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.