Wiadomo, co z wakacjami kredytowymi w 2025 r. Wiceminister finansów komentuje

Finanse Dołącz do dyskusji
Wiadomo, co z wakacjami kredytowymi w 2025 r. Wiceminister finansów komentuje

Rząd już jakiś czas temu zdecydował o wydłużeniu wakacji kredytowych na rok 2024 – choć w pewnym momencie wydawało się, że ostatecznie kredytobiorcy nie będą mogli liczyć w tym roku na wsparcie przy spłacie zobowiązania. Część osób może jednak zastanawiać się, czy w takim razie możliwe są wakacje kredytowe również w 2025 r. Wiceminister finansów już odniósł się do tej kwestii.

Wakacje kredytowe w 2025 r.: wiceminister komentuje

12 kwietnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców; wczoraj Senat głosował nad projektem przepisów. Wysoka Izba przyjęła nowelę bez poprawek. Tym samym wszystko zależy od prezydenta.

Początkowo koncepcje dotyczące kształtu nowych przepisów zmieniały się; mowa zwłaszcza o warunkach, które muszą spełniać kredytobiorcy, by móc zawiesić spłatę raty kredytu. Ostatecznie uprawnione będą osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przed 1 lipca 2022 r., wartość ich kredytu nie przekracza 1,2 mln zł, a rata przekracza 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego (dochód będzie liczony jako średnia za poprzednie trzy miesiące przed miesiącem złożenia wniosku). Warto jednocześnie dodać, że do skorzystania z wakacji kredytowych, bez względu na stosunek wysokości raty do dochodu, będą uprawnieni kredytobiorcy, którzy w dniu złożenia wniosku mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wakacje kredytowe mają wejść w życie 1 czerwca (zamiast, jak zapowiadano wcześniej, 1 maja). Kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu hipotecznego dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz, również dwukrotnie, w okresie od 1 września do 31 grudnia.

Część kredytobiorców może się jednak zastanawiać, czy na podobną pomoc ze strony państwa będzie mogło liczyć w przyszłym roku – zwłaszcza że prognozy dotyczące obniżki stóp procentowych są raczej pesymistyczne. Czy zatem wakacje kredytowe w 22025 r. są w ogóle możliwe? Do tej kwestii odniósł się już wiceminister finansów Jurand Drop podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Jak się okazuje, Ministerstwo Finansów nie przewiduje przedłużania pomocy dla kredytobiorców w postaci wakacji kredytowych; rozwiązaniem „na stałe”, ma być Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Drop zaznaczył, że FWK w całości „przejmie rolę wspierania tych, którzy faktycznie są w trudnej sytuacji”. Tym samym najprawdopodobniej kredytobiorcy nie mają co liczyć na wakacje kredytowe w 2025 r.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców: skorzysta więcej osób

Przejęcie w całości wspierania kredytobiorców przez Fundusz wydaje się logiczne m.in. ze względu na zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, które wprowadza procedowana ustawa. Dzięki nim z pomocy Funduszu będzie mogło skorzystać znacznie więcej osób niż do tej pory – i, jak można założyć, tych, którzy faktycznie tej pomocy potrzebują.