Możliwe jeszcze ostatnie zmiany w wakacjach kredytowych. Nie wszyscy kredytobiorcy będą zadowoleni

Finanse Dołącz do dyskusji
Możliwe jeszcze ostatnie zmiany w wakacjach kredytowych. Nie wszyscy kredytobiorcy będą zadowoleni

Część kredytobiorców z pewnością oczekuje już wejścia w życie wakacji kredytowych. Być może jednak będą oni zmuszeni poczekać chwilę dłużej, niż wynikałoby to z zapowiedzi rządzących – możliwe są ostatnie zmiany w wakacjach kredytowych. Poprawki zaproponowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. 

Ostatnie zmiany w wakacjach kredytowych. Nie spodobają się kredytobiorcom

Obecna ekipa rządząca dość długo pracowała nad ostatecznym projektem wydłużenia wakacji kredytowych. W międzyczasie pojawiały się też odmienne propozycje, dotyczące warunków skorzystania z rządowego wsparcia. Ostatecznie jednak wypracowano – a przynajmniej tak mogłoby się wydawać – finalny projekt przepisów.

Mimo to okazuje się, że prawdopodobne są ostatnie zmiany w wakacjach kredytowych – i to niekoniecznie takie, które spodobają się kredytobiorcom. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przeprowadziła we wtorek pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Podczas obrad komisja zaproponowała, by wakacje kredytowe weszły w życie nie 1 maja, jak dotychczas zapowiadali rządzący, a dopiero 1 czerwca. To oznaczałoby z kolei, że kredytobiorcy mieliby możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie 1 września-31 grudnia. Tymczasem wcześniej rządzący zapowiadali, że kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu dwukrotnie w okresie od 1 maja do 30 czerwca oraz jednokrotnie w dwóch pozostałych kwartałach roku.

To oznacza też, że o ile w pierwotnym wariancie uprawnieni kredytobiorcy mogliby nie płacić nawet trzech rat z rzędu, o tyle po poprawkach zaproponowanych przez komisję możliwe będzie z kolei zawieszenie spłaty… czterech rat z rzędu (w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku). Oba rozwiązania mają zatem pewne korzyści dla kredytobiorców, choć w przypadku wersji po poprawkach będą oni musieli poczekać na możliwość zawieszenia raty nieco dłużej.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych?

Najprawdopodobniej nie zmienią się natomiast warunki, które trzeba spełnić, by móc skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r. Do zawieszenia spłaty raty kredytu zgodnie z ustawą będą osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przed 1 lipca 2022 r., a wartość tego kredytu nie przekracza 1,2 mln zł. Dodatkowo wysokość raty musi przekraczać 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, przy czym dochód będzie liczony jako średnia za poprzednie trzy miesiące przed miesiącem złożenia wniosku. Do skorzystania z wakacji kredytowych, bez względu na dochód, będą też uprawnieni kredytobiorcy, którzy w dniu złożenia wniosku mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Koszt przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. szacuje się na 625 mln zł.