Ważne zmiany dla kredytobiorców coraz bliżej. I nie chodzi o wakacje kredytowe

Finanse Dołącz do dyskusji
Ważne zmiany dla kredytobiorców coraz bliżej. I nie chodzi o wakacje kredytowe

12 kwietnia Sejm uchwalił przepisy o wakacjach kredytowych na rok 2024. Kredytobiorcy powinni jednak wiedzieć, że ustawodawca przewidział również inne, korzystne zmiany dla osób posiadających kredyt.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Uprawnionych do pomocy będzie więcej

Wiadomo już, że wakacje kredytowe nie tylko będą przedłużone na rok 2024, ale też że ruszą najprawdopodobniej 1 czerwca (choć jeszcze do niedawna mowa była o 1 maja). Sejm przyjął już odpowiednie przepisy; teraz musi to zrobić Senat. Później ustawa trafi na biurko prezydenta.

Oprócz wakacji kredytowych ustawa przewiduje też spore zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie z FWK przysługuje osobom, które mają zaciągnięty kredyt hipoteczny i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Obecnie aby móc otrzymać takie wsparcie, trzeba spełniać co najmniej jeden z warunków:

  • posiadać status osoby bezrobotnej (przy czym kredytobiorca nie otrzyma wsparcia, jeśli stracił pracę z własnej winy),
  • wysokość raty przekracza 50 proc. dochodów gospodarstwa domowego,
  • w przeliczeniu na osobę dochód w gospodarstwie nie przekracza (po odliczeniu rat kredytu) 1522 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1200 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.

Po wejściu zmian w życie, zmieni się warunek dotyczący stosunku wysokości raty do dochodów. Pomoc z FWK będzie można otrzymać już w momencie, gdy wysokość raty przekroczy nie 50, a 40 proc. dochodów gospodarstwa domowego. Dzięki temu ze wsparcia będzie mogło skorzystać więcej kredytobiorców. Oprócz tego ustawodawca chce też zmiany kwoty dochodu w przeliczeniu na osobę, uprawniającej do skorzystania ze wsparcia z FWK. Zamiast 1552 zł dla gospodarstwa jednoosobowego będzie to kwota 1940 zł, natomiast dla gospodarstwa wieloosobowego – 1500 zł.

Wyższa kwota pomocy przez dłuższy czas

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie obejmują jednak wyłącznie kryteriów kwalifikujących do otrzymania wsparcia. Obecnie kredytobiorca, który jest uprawniony do pomocy z FWK, może liczyć na maksymalnie 2 tys. zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy – co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Po zmianach kwota miesięcznego wsparcia ma wynieść maksymalnie 3 tys. zł miesięcznie; dodatkowo kredytobiorca będzie uprawniony do jej otrzymywania nawet przez 40 miesięcy. To daje razem 120 tys. zł. Ponadto wydłużony zostanie też maksymalny czas zwrotu pożyczki (bo należy pamiętać, że pomoc z FWK to w rzeczywistości pożyczka, choć może być ona częściowo umorzona) – ze 144 do 200 miesięcy.

Dzięki zmianom wsparcie z FWK może być bardziej efektywne i trafić do większej grupy kredytobiorców. Warto jednak podkreślić, że podane kwoty i okresy wsparcia określa się jako maksymalne – kredytobiorca może otrzymać niższą pomoc lub na krótszy czas. Należy też pamiętać, że jeśli dochód kredytobiorcy wzrośnie i przekroczy limity, ewentualnie kredytobiorca znajdzie pracę (jeśli do pomocy z FWK uprawniał go status bezrobotnego), to wsparcie zostaje zawieszone. Kwota wsparcia zależy z kolei od wysokości raty kredytu.