Według ZUS mamy w Polsce już co najmniej 1,125 mln cudzoziemców. A przecież to nie wszyscy

Praca Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Według ZUS mamy w Polsce już co najmniej 1,125 mln cudzoziemców. A przecież to nie wszyscy

Październik 2023 roku przyniósł istotny wzrost liczby cudzoziemców korzystających z systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, osiągając liczbę prawie 1 mln 125 tys. osób. 

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest to wzrost o 13 tys. w porównaniu z poprzednim miesiącem i imponujące 253 tys. więcej niż na początku 2022 roku. Te liczby świadczą o znaczącym zainteresowaniu Polski jako kierunku migracyjnego oraz o aktywności cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Analiza miesięcznych zmian wskazuje, że największy przyrost ubezpieczonych odnotowano wśród obywateli Ukrainy i Białorusi, odpowiednio o 7,5 tys. i 1,6 tys. osób. Z drugiej strony, zauważalny jest niewielki spadek w liczbie ubezpieczonych obywateli Gruzji – o 30 osób. Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, podkreśla te zmiany jako znamienny trend w statystykach ubezpieczeń społecznych.

Duże miasta przyciągają cudzoziemców

Co do rozmieszczenia geograficznego, to najwięcej zarejestrowanych cudzoziemców znajduje się w oddziałach ZUS w dużych ośrodkach miejskich takich jak Białystok, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa czy Wrocław. Można to wiązać z większymi możliwościami zatrudnienia i bardziej rozbudowaną infrastrukturą tych miast.

Pod względem ogólnych statystyk, ZUS zarejestrował na koniec października 2023 roku blisko 15 mln 942 tys. osób ubezpieczonych (emerytalne i rentowe), co stanowi wzrost o 29,8 tys. w stosunku do września tego roku i o 289,0 tys. w porównaniu do stycznia 2022 roku. Wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców ma znaczący udział w tej zmianie.

Analiza szczegółów tego wzrostu wskazuje, że największy wpływ miało zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – wzrost o 20,1 tys., oraz osoby pracujące na podstawie umów agencyjnych czy umów zlecenia – wzrost o 5,9 tys. Zauważalny jest także wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą, który wyniósł 2 tys. osób. Jednocześnie odnotowano spadek w liczbie bezrobotnych uprawnionych do zasiłku, który zmniejszył się o 0,8 tys.

Takie dane świadczą o dynamicznych procesach na rynku pracy, gdzie coraz większą rolę odgrywają cudzoziemcy, aktywnie włączający się w struktury gospodarcze kraju. Wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców jest także odzwierciedleniem tendencji migracyjnych oraz adaptacji polityki społecznej i ekonomicznej Polski do nowych warunków demograficznych i rynkowych.