Trafiła do więzienia za niepłacenie abonamentu RTV. Tak załatwiają to Niemcy

Zagranica Dołącz do dyskusji (348)
Trafiła do więzienia za niepłacenie abonamentu RTV. Tak załatwiają to Niemcy

Jest pewien obowiązek, do którego nie stosuje się znaczna część obywateli. Liczba odbiorców, którzy nieuiszczana abonamentu RTV jest bardzo duża, a możliwe, że nawet coraz większa. O ile polskie organy niezbyt się tym faktem chyba przejmują, to nie wszędzie na świecie tak jest. Pewna Niemka przekonała się, że więzienie za niepłacenie abonamentu RTV jest jak najbardziej realne.

Więzienie za niepłacenie abonamentu RTV

Niemieckie regulacje, dotyczące abonamentu RTV, są nieco bardziej rygorystyczne, niż te polskie. W przeciwieństwie do naszych rodzimych regulacji, w Niemczech nawet ci, którzy nie są właścicielami telewizora, bądź radia, muszą zapłacić abonament radiowo-telewizyjny.

Każdy, kto ma gospodarstwo domowe, niezależnie od tego, czy posiada telewizor lub radio, czy też nie, musi opłacać abonament radiowo-telewizyjny (chyba że udowodni, że go na to nie stać). Oburzeni Niemcy zastanawiali się nawet, czy ustawa jest zgodna z konstytucją. Od razu spieszę z wyjaśnieniem — tamtejszy trybunał konstytucyjny uznał takie regulacje za całkowicie legalne.

Nie warto unikać zapłaty

Jak donosi serwis MyPolacy.de, pewna mieszkanka miasta Giesa w Turyngii odczuła najbardziej dotkliwe konsekwencje z powodu niepłacenia owego abonamentu. Podważając kompetencje niemieckiego trybunału konstytucyjnego, twierdziła, iż obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego jest w dalszym ciągu nielegalny.

W wyniku długoletniego i bezskutecznego postępowania egzekucyjnego kobieta została aresztowana i osadzona w więzieniu dla kobiet w Chemnitz. Ponadto musi ona opłacić zaległy abonament bądź przedstawić informacje o posiadanym majątku, by go ewentualnie uniknąć.

Czy w Polsce taka sytuacja byłaby realna? Teoretycznie, w pewnych okolicznościach, taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. Niektóre zachowania, połączone z postępowaniem egzekucyjnym, mogłyby wypełnić przesłanki art. 300 par. 2 Kodeksu karnego, który stanowi, iż

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia

Jednakże za samo niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego per se do więzienia nikt raczej nie trafi.