Jak wypełnić wniosek o dotację na kapitał obrotowy? Instrukcja krok po kroku, start naboru wniosków już od 15 czerwca

Gorące tematy Finanse Firma Dołącz do dyskusji (376)
Jak wypełnić wniosek o dotację na kapitał obrotowy? Instrukcja krok po kroku, start naboru wniosków już od 15 czerwca

Już 15 czerwca ruszy nabór wniosków o dotację na kapitał obrotowy do PARP. Z racji tego, że obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy ten lepszy”, już teraz wielu przedsiębiorców zastanawia się, co będzie zawierać wniosek o dotację na kapitał obrotowy i jakie informacje trzeba będzie podać.

Wniosek o dotację na kapitał obrotowy: instrukcja krok po kroku, część pól uzupełniona automatycznie

Dotacja na bieżącą działalność gospodarczą to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców. PARP opublikowała szczegółową instrukcję, jak wypełnić wniosek o dotację na kapitał obrotowy. Wiadomo już, że część informacji będzie uzupełniona automatycznie w Generatorze Wniosków. Tak będzie w przypadku większości pół w sekcji I („Informacje ogólne o projekcie”). Jedyne pole, które będzie musiał wypełnić przedsiębiorca w tej sekcji, to tytuł projektu. PARP sugeruje, by wpisać tam „Dotacja na kapitał obrotowy <nazwa wnioskodawcy>”.

Więcej wypełniania czeka przedsiębiorcę w sekcji II („Wnioskodawca – informacje ogólne”). W niej znajdują się pola takie jak nazwa wnioskodawcy (zgodnie z nazwą podaną w CEIDG/KRS), status wnioskodawcy (średni przedsiębiorca), a także m.in. data rozpoczęcia działalności czy NIP i REGON. Należy pamiętać, by wszystkie podane informacje były zgodne z tymi w CEIDG/KRS. W przypadku pola „opis działalności” przedsiębiorca powinien w skrócie opisać swoją główną działalność.

W dalszej kolejności przedsiębiorca uzupełnia dane dotyczące siedziby firmy. Należy pamiętać, że są to informacje istotniejsze niż mogłoby się wydawać. To od tych danych zależy, czy przedsiębiorca będzie de facto ubiegał się o wsparcie z programu Polska Wschodnia czy Inteligentny Rozwój. Dodatkowo jeśli źródłem finansowania ma być POIR, to warto zdawać sobie sprawę, że odrębne środki przeznacza się dla województwa mazowieckiego, a odrębne dla pozostałych województw z tego programu.

W sekcji II przedsiębiorca musi też wypełnić pola dotyczące spadku obrotów. W pierwszej kolejności musi wybrać, czy wybiera metodę liczenia „miesiąc do miesiąca” czy rok do roku. O tym, jak ten spadek obrotów obliczyć, pisaliśmy w tekście Dotacja na kapitał obrotowy. Co ważne, po wpisaniu wartości system automatycznie wyliczy wartość procentową, dzięki czemu przedsiębiorca upewni się, czy spełnia kryterium 30-procentowego spadku obrotów.

III i IV sekcja wniosku: podstawowe informacje

Problemów nie powinna sprawić również III i IV sekcja wniosku (adres korespondencyjny i osoba do kontaktów roboczych). PARP przypomina jednak, by wpisać adres e-mail, który faktycznie jest sprawdzany przez przedsiębiorcę – agencja będzie tam kierować całą korespondencję.

Jeśli chodzi z kolei o sekcję V („Miejsce wykonywania projektu”), to powinno być ono tożsame albo z adresem siedziby/adresem oddziału w przypadku osób prawnych albo z adresem stałego/dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Informacje z sekcji V powinny pokrywać się z tymi z sekcji II.

W sekcji VI z rozwijanej listy przedsiębiorca wybierze rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej.

Wniosek o dotację na kapitał obrotowy: wskaźniki

Wskaźniki produktu zostaną uzupełnione automatycznie w Generatorze Wniosków, podobnie będzie ze wskaźnikiem rezultatu. Jeśli chodzi o kolejną sekcję (VIII, „Zakres rzeczowo-finansowy”), to także zakres rzeczowy zostanie uzupełniony automatycznie.

Przedsiębiorca będzie musiał natomiast uzupełnić informacje w polu „wydatki rozliczane ryczałtowo”. W nim można znaleźć „liczbę zatrudnionych osób” – z listy rozwijanej należy wybrać liczbę odpowiadającą liczbie etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy. Kolejnym edytowalnym polem jest „Liczba stawek” (również z listą rozwijaną). W tym przypadku przedsiębiorca wybiera liczbę miesięcy, na które ma zostać przyznane wsparcie. Po uzupełnieniu obu informacji resztę danych system wygeneruje automatycznie.

Na końcu wniosku znajdą się liczne oświadczenia, z którymi przedsiębiorca powinien się zapoznać przed ostatecznym złożeniem wniosku. Przedsiębiorca będzie musiał również potwierdzić w dodatkowym dokumencie, że wszystkie informacje we wniosku i oświadczeniu są aktualne.