Już wiadomo jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o dotację na bieżącą działalność – jedno kryterium może zaskakiwać. PARP podaje, gdzie składać wnioski

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (587)
Już wiadomo jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o dotację na bieżącą działalność – jedno kryterium może zaskakiwać. PARP podaje, gdzie składać wnioski

PARP podała w końcu więcej szczegółów na temat dotacji na bieżącą działalność gospodarczą. Dla wielu przedsiębiorców może to być kluczowa pomoc w najbliższych miesiącach, gdy inne środki z tarcz antykryzysowych już nie będą przyznawane. 

Dotacja na kapitał obrotowy: jakie kryteria trzeba spełnić?

Dotacja na bieżącą działalność gospodarczą to kolejna mocno wyczekiwana przez przedsiębiorców pomoc – tym razem ze środków unijnych. Nie jest to jednak temat tak mocno medialny jak chociażby pożyczka 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców czy świadczenie postojowe, a informacje publikowane na ten temat są dość skąpe.

Dopiero wczoraj wieczorem PARP opublikowała szczegóły dotacji na kapitał obrotowy. Wiadomo już m.in., jakie kryteria muszą spełnić przedsiębiorcy, by skorzystać z pomocy – przynajmniej jeśli chodzi o ogólnopolskie programy Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia.

Bezpośrednio do PARP wnioski złożą przedsiębiorcy zatrudniający od 50 do 250 pracowników, roczny obrót firmy nie może przekraczać 50 mln euro (lub suma bilansowa nie może przekraczać 43 mln euro). Przedsiębiorca powinien też uwzględnić przed złożeniem wniosku powiązanie go z innymi podmiotami. O tym jak istotna jest to kwestia mogli przekonać się niektórzy przedsiębiorcy, którzy mogą zostać zmuszeni do zwrotu subwencji PFR. W zależności od województwa, przedsiębiorcy składają do PARP wniosek w ramach jednego z dwóch programów.

źródło: parp.gov.pl
źródło: parp.gov.pl

 

Jak obliczyć spadek obrotów?

Dotacja na kapitał obrotowy przysługuje, jeśli przedsiębiorca odnotował 30-procentowy spadek obrotów. Spadek należy liczyć najwcześniej od marca 2020 r. Można tego dokonać na dwa sposoby – albo porównać obrót miesiąc po miesiącu, albo porównać obrót z wybranego miesiąca do analogicznego miesiąca z zeszłego roku. Tym samym przedsiębiorca może porównać marzec 2020 z lutym 2020 lub marzec 2020 z marcem 2019 r.

PARP przypomina również, by przy składaniu wniosku pamiętać o odpowiednim wyliczeniu zatrudnienia. Należy uwzględnić liczbę osób związanych z pracodawcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty – zgodnie z ustawowym czasem pracy. Co ważne, jeżeli właściciel firmy jest jednocześnie jej pracownikiem, również powinien być uwzględniony w kalkulacji. Należy też pamiętać, że w wyliczeniach nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Nie tylko spadek obrotów – dotacja na kapitał obrotowy także po udowodnieniu, że na koniec 2019 r. nie było „trudnej sytuacji”

Interesujące jest też to, że przedsiębiorca musi udowodnić, że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w „trudnej sytuacji” w rozumieniu rozporządzenia KE nr 651/2014.

Co to jednak oznacza? Jak tłumaczy PARP, należy dokonać analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r. Po pierwsze – jeśli firma istnieje od co najmniej trzech lat, zakumulowane straty nie mogą przekraczać połowy kapitałów. Oprócz tego firma na koniec 2019 r. nie mogła podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością czy postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu/wykreśleniu z rejestrów. Ponadto jeśli przedsiębiorca wcześniej otrzymał jakąś formę zwrotnej pomocy i nie spłacił jej do końca 2019 r., również nie może skorzystać ze środków. Jest jeszcze jeden warunek – wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie mogła przekraczać wartości jej majątku na okres dłuższy niż 24 miesiące.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

PARP opublikowała również tabelę stawek jednostkowych, która ma pomóc w ustaleniu, na jak dużą pomoc może liczyć dana firma. Wynika z niej, że np. przedsiębiorca zatrudniający 50 osób na pełen etat może liczyć maksymalnie na niecałe 184 tys. zł (przy założeniu realizacji przez 3 miesiące). Z kolei przy 250 pracownikach to już niemal 430 tys. zł.

PARP nie wymaga też wkładu własnego od przedsiębiorcy, który chce, by dotacja na kapitał obrotowy trafiła na jego konto.

Wnioski będzie można składać od 15 czerwca, przez Generator Wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym. Jeśli przedsiębiorca nie posiada jeszcze konta, będzie musiał je założyć. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski maksymalnie do 31 lipca 2020 r. – chyba, że środki skończą się wcześniej i pojawią się stosowne informacje.

Mniejsi przedsiębiorcy muszą liczyć na urzędy marszałkowskie i instytucje regionalne odpowiedzialne za programy unijne

Niestety – samozatrudnieni, mikro- i małe firmy muszą czekać na wiadomości z urzędów marszałkowskich i instytucji zajmujących się realizacją regionalnych programów operacyjnych. PARP obsługuje jedynie wnioski od średnich przedsiębiorstw. Można się jednak spodziewać, że kolejne informacje pojawią się w najbliższych dniach, a nabór wniosków o dotację na bieżącą działalność ruszy także dla mniejszych firm.