Wojna o VAT zbiera żniwo – ofiarą znany dystrybutor elektroniki?

Podatki Dołącz do dyskusji (326)
Wojna o VAT zbiera żniwo – ofiarą znany dystrybutor elektroniki?

Wiele tekstów w tym roku poświęciliśmy podatkowi VAT – a konkretnie sposobom na zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług. Jednym z priorytetów obecnego rządu jest zwiększenie ściągalności podatków, co ma pozwolić na realizację obietnic wyborczych – od programu 500+ po obniżenie wieku emerytalnego. Czy urzędy skarbowe stały się z związku z tym nadgorliwe?

Pod koniec lipca Action S.A., jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w kraju (5 miliardów złotych przychodu w 2015 r., ponad 20 mln złotych zysku), poinformował o decyzjach urzędów skarbowych z Olsztyna i Warszawy, zgodnie z którymi spółka musi zwrócić blisko 60 milionów złotych nienależnie odliczonego podatku VAT. Zwrot ma dotyczyć należności z lat 2011/2013. Decyzje skarbówki są nieostateczne, a spółka zamierza się od nich odwołać.

Wojna o VAT a karuzele podatkowe

A z treści komunikatu zamieszczonego przez Action na swojej stronie internetowej wynika, że podstawy wydania decyzji przez urzędy skarbowe nie dotyczą wcale działania spółki, lecz

wiążą się z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych podmiotów na wcześniejszych etapach obrotu, które nie były nigdy kontrahentami Spółki

Można się zatem domyślać, że spółka padła ofiarą schematu opisywanego przeze mnie w tekście o odwróconym podatku VAT, tj. tworzenia przez oszustów łańcucha firm („karuzela podatkowa”), których faktycznym celem nie jest sprzedaż towarów, ale wyłudzenie zwrotu podatku. Sprzęt elektroniczny – którego sprzedażą zajmuje się Action S.A. – jest szczególnie „wdzięcznym” towarem dla podmiotów wyłudzających zwrot VAT, z uwagi na znaczną wartość towarów będących przedmiotem obrotu.

Właściciele Action S.A. zdecydowali się – z uwagi na utworzenie rezerw na poczet ewentualnego zwrotu podatku – na otwarcie postępowania sanacyjnego, czyli stosunkowo nowej instytucji prawnej, wprowadzonej w 2015 r. w drodze ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z art. 3 ustawy:

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Celem postępowania sanacyjnego jest umożliwienie dłużnikowi prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją (zarówno sądową, jak i administracyjną) – wszczęcie postępowania sanacyjnego powoduje zawieszenie egzekucji już wszczętych i jest przeszkodą do wszczęcia nowych. Zarząd spółki przedstawił plan restrukturyzacji firmy, co ma się wiązać między innymi z rozłożeniem dotychczasowych należności na raty płatne nawet do 2018 r.

Jeśli masz pytanie dotyczące podatków albo postępowań restrukturyzacyjnych, lub po prostu szukasz prawnika do profesjonalnej, szybkiej i nowoczesnej obsługi przedsiębiorstwa, zachęcamy do skorzystania z usług naszego zespołu prawnego za pomocą formularza kontaktowego lub pod adresem kontakt@bezprawnik.pl.