Jednolity Plik Kontrolny – skarbówka będzie wiedziała wszystko

Gorące tematy Podatki Dołącz do dyskusji (31)
Jednolity Plik Kontrolny – skarbówka będzie wiedziała wszystko

Jednym z głównych zadań, jakie postanowiło sobie Ministerstwo Finansów na ten rok, jest zwiększenie ściągalności podatków, a w konsekwencji zmniejszenie luki podatkowej. Jednym z narzędzi pozwalających na realizację tego celu jest Jednolity Plik Kontrolny – komputerowy zbiór danych o operacjach księgowych przedsiębiorstwa, wysyłany do organów kontroli skarbowej. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Czym jest Jednolity Pik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny pod względem technicznym to plik komputerowy o rozszerzeniu .xml, którego układ i forma są ustandaryzowane. Nie jest to pomysł ani nowy, ani polski – już w 2005 r. przedstawiono pierwszą wersję SAF-T (Standard Audit File for Tax), a druga iteracja stała się podstawą wdrożenia JPK do polskiego prawodawstwa.

Celem JPK jest wprowadzenie elektronicznej komunikacji między przedsiębiorcą a organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej. W pliku zawarte będą następujące informacje, podzielone na 7 struktur:

 1. Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
 2. Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
 3. Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
 4. Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 5. Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
 6. Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 7. Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Przekazywanie plików JPK do urzędów będzie obowiązkiem podatnika. Przekazywanie będzie następowało na żądanie uprawnionego organu, natomiast pliki JPK_VAT będą przekazywane co miesiąc.

JPK już od lipca 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny jest nowością w polskim systemie prawnym, a szczegóły jego wdrożenia są dopracowywane dosłownie na ostatnią chwilę. Przykładowo, specyfikacje struktur JPK zostały na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane dopiero w marcu, zaś informacje o technicznych warunkach przekazywania plików dopiero pod koniec maja tego roku. Nie wpłynęło to jednak na termin wejścia w życie nowelizacji szeregu ustaw wprowadzających JPK.

I tak, przekazywanie informacji zawartych w JPK na żądanie organu (np. podczas kontroli skarbowej) będzie obowiązkiem podatników odpowiednio:

 • od 1 lipca 2016 r. – dla dużych podatników (tj. zatrudniających co najmniej 250 pracowników lub mających roczny obrót powyżej 50 mln euro netto)
 • od od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (do tego czasu firmy mogą jednak jednak zdecydować się na taką właśnie, elektroniczną formę przekazywania danych skarbówce).

Z kolei comiesięczne (do 25 dnia następnego miesiąca) przekazywanie plików JPK_VAT stanie się obowiązkowe:

 • od 1 lipca 2016r. – dla duże podmioty
 • od 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
 • od 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Na marginesie warto zauważyć, że comiesięczny obowiązek przesyłania zestawienia JPK_VAT wprowadzono dopiero 13 maja 2016 r., a zatem na mniej niż 2 miesiące przed wejściem w życie tej ustawy.

Standaryzacja zawartości JPK powoduje na szczęście, że większość producentów programów księgowych czy systemów ERP zdążyła dopasować swoje produkty do wymagań Ministerstwa Finansów. Niezbędne jest upewnienie się, że programy używane w firmie spełniają te wymogi, aby uniknąć ewentualnych, nieprzyjemnych doświadczeń – nieprzekazanie wymaganych plików JPK może skutkować nałożeniem kary porządkowej (do 2800 zł), a nawet kary grzywny do 720 stawek dziennych na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Jeśli masz pytanie dotyczące podatków lub po prostu szukasz prawnika do profesjonalnej, szybkiej i nowoczesnej obsługi przedsiębiorstwa, zachęcamy do skorzystania z usług naszego zespołu prawnego za pomocą formularza kontaktowego lub pod adresem kontakt@bezprawnik.pl.