500 zł miesięcznie na dziecko – jak je dostać i komu się należą?

Gorące tematy Rodzina Dołącz do dyskusji (263)
500 zł miesięcznie na dziecko – jak je dostać i komu się należą?

Jedno z pierwszych działań PiS po wygranych wyborach to wprowadzenie programu Rodzina 500+. Wiemy kto i na jakich warunkach otrzyma dodatek na dzieci.

Obietnica polityki prorodzinnej nabiera wyraźnych kształtów. Od 1 stycznia 2016 roku powinien ruszyć Program Rodzina 500+. Według jego zasad, rodzice mają otrzymywać comiesięczne dodatki na drugie oraz każde kolejne dziecko. Jeśli dochody w rodzinie będą niewielkie, także pierwszy potomek pozwoli na dodatkowe stałe dofinansowanie z państwa w wysokości 500 zł.

Podstawowym, choć nie obowiązkowym kryterium wzięcia udziału w programie jest posiadanie co najmniej dwójki dzieci. W takiej sytuacji, można bez większych problemów liczyć na stały dodatek w kwocie pół tysiąca złotych, który będzie wypłacany do momentu ukończenia przez potomka 18 roku życia. Zakończenie wypłat może także nastąpić wcześniej, jeśli dziecko samo zostanie rodzicem i w związku z tym będzie otrzymywać świadczenia na swoją córkę lub syna.

Istnieje także kryterium dochodowe, które stosuje się w przypadku pierwszego dziecka – także jedynak może zapewnić rodzicom świadczenie, jednak tylko wtedy kiedy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł. Jeśli wychowywane dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, limit jest zwiększany do 1200 zł. Progi te mogą jednak ulec zmianie – po dwóch latach od wejścia ustawy w życie przeprowadzony będzie przegląd jej działania, który może, ale nie musi, wpłynąć na modyfikację narzuconych warunków.

Z powyższych założeń wynika, że posiadając dwójkę dzieci można liczyć albo na wypłatę 500 zł co miesiąc, albo na kwotę dwukrotnie wyższą, gdy zarobki w rodzinie są niewielkie i świadczenie obejmie także pierwszego potomka. W celu podniesienia dofinansowania, przy składaniu wniosku należy przedstawić zaświadczenie o dochodach, które po odjęciu składek i podzieleniu na członków rodziny nie przekroczą określonego progu.

Póki co, nie zostały jeszcze przekazane wszystkie informacje i dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania dodatku, nie ma także wzoru wniosku. Konieczne będzie oczywiście podanie podstawowych danych o wnioskodawcy i dzieciach, takie jak imię nazwisko, daty urodzenia i numery PESEL. W sytuacji, w której osoba ubiegająca się będzie liczyła na dofinansowanie do wszystkich posiadanych dzieci, będzie musiała z pewnością przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ubiegły rok. Same zgłoszenia kierować należy do urzędów miejskich oraz gminnych, odpowiednich dla miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie na dzieci ma obowiązywać niezależnie od statusu związkowego rodziców. Będą jednak istniały pewne ograniczenia. Przykładowo, para z dwójką potomków z poprzednich małżeństw będzie mogła liczyć na pieniądze tylko wtedy, kiedy ich dochód na członka rodziny nie przekroczy ustalonego progu. W tym wypadku bowiem nie mają oni wspólnego drugiego dziecka, a dwójkę „pierwszych” dzieci z innych związków. Te natomiast nie otrzymują dodatku automatycznie, a jedynie przy spełnieniu dodatkowych kryteriów finansowych.

Polityka prorodzinna ma szansę na zmianę statystyki polskich rodzin. Obecnie, wśród par wychowujących potomków, największy jest odsetek tych, które posiadają dwójkę dzieci. Niewykluczone, że wizja dodatkowych 500 zł na każde kolejne sprawi, że decyzja o powiększeniu rodziny będzie mniej obciążająca finansowo.

Nie wiesz gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie oraz jak go sformułować, aby został pozytywnie rozpatrzony, potrzebujesz pomocy prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl. Koszt porady w powyższym zakresie zaczyna się już od 49 złotych!

Fot. tytułowa: shutterstock.com