Wynajmowanie mieszkania cudzoziemcom – tak warto zabezpieczyć swoje prawa

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Wynajmowanie mieszkania cudzoziemcom – tak warto zabezpieczyć swoje prawa

W ostatnich latach Polska stała się krajem, w którym liczba cudzoziemców zwiększyła się w bardzo gwałtowny sposób. Jest to oczywiście spowodowane wojną za naszą wschodnią granicą i falą uchodźców z Ukrainy. Jednak do Polski przybywają także cudzoziemcy z dalekich krajów (często azjatyckich), którzy chcą tutaj podjąć pracę. Wielu właścicieli mieszkań ma opory przed wynajmowaniem ich cudzoziemcom, jednak istnieje kilka sposobów, aby zabezpieczyć w lepszym stopniu ich interesy.

Wynajmujący powinien poprosić np. o oświadczenie w formie aktu notarialnego, dołączone do umowy najmu

Zażądanie tego typu oświadczenia może dać wynajmującemu większe pole manewru w przypadku chęci pozbycia się nierzetelnego najemcy z lokalu. Pomimo tego, że uzyskanie tego typu dokumentu może wiązać się z zaangażowaniem w czynności notarialne tłumacza przysięgłego, po uzyskaniu go wynajmujący będzie mógł nakazać opróżnienie i wydanie lokalu przez nieuczciwego najemcę.

Pisemna umowa najmu oraz dane z karty pobytu i paszportu są również istotne przy wynajmie mieszkania

Mając obawy przed wynajmem mieszkania cudzoziemcom, warto zadbać o to, aby umowa najmu była sporządzona pisemnie oraz zostały dołączone do niej dane osoby, widniejące w dokumentach (np. paszporcie czy karcie pobytu). Wynajmujący może także zażądać zaświadczenia o wysokości dochodów potencjalnego najemcy, a także listu polecającego od poprzedniego wynajmującego. W naszym kraju takie działanie jest jeszcze mało popularne, jednak w krajach zachodnich jest powszechne i uważane za normę.

Sporządzenie umowy najmu w języku ojczystym najemcy

Pomimo tego, że polskie prawo nie nakłada na osobę wynajmującą mieszkanie obowiązku sporządzania umowy w języku najemcy, takie działanie również powinno być uznawane za element zabezpieczania interesów wynajmującego. Sporządzanie umowy w języku, którym posługuje się najemca, jest ważne także z innego powodu – umożliwia najemcy zapoznanie się ze wszystkimi aspektami umowy. Sporządzanie umowy w języku ojczystym najemcy, może być ważne także podczas ewentualnego procesu sądowego. W wielu wypadkach sądy lub urzędy nie uznają tłumaczenia angielskiego i będą żądały wersji polskiej i sporządzonej w języku, którym posługuje się najemca.

Wysoka kaucja również może być formą zabezpieczenia interesów wynajmującego

Z uwagi na fakt trudności w zawieraniu umowy najmu okazjonalnego z cudzoziemcem, wysoka kaucja może stać się pewnego rodzaju elementem weryfikującym nieuczciwym najemców z zagranicy. Wynajmujący może ją dowolnie kształtować i w razie potrzeby może stać się ona zabezpieczeniem przed najbardziej nieuczciwymi i bezprawnymi działaniami (np. zniszczeniem mienia).