Jeśli pracujesz w dwóch firmach, to z urlopu okolicznościowego możesz skorzystać u obu pracodawców

Praca Dołącz do dyskusji (6)
Jeśli pracujesz w dwóch firmach, to z urlopu okolicznościowego możesz skorzystać u obu pracodawców

Urlop okolicznościowy to przywilej wyłącznie pracowników etatowych. Pracując w dwóch firmach, pracownik może z niego skorzystać u obu pracodawców, u jednego, albo wcale. To on wybiera termin. Pracodawca ma obowiązek zgodzić się na wybraną przez zatrudnionego datę.

Pracodawcy częstokroć wcale nie są szczęśliwi, że zmuszeni są płacić za dni wykorzystywane przez pracownika na sprawy rodzinne. Uważają, że i tak mają dużo obciążeń – urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie chorobowe, badania lekarza medycyny pracy, etc. Ale czy im się podoba czy nie, od tego obowiązku nie da się uciec.

O terminie urlopu okolicznościowego decyduje pracownik

W przypadku urlopów wypoczynkowych ostateczną decyzję co do terminu podejmuje pracodawca. To od niego zależy, czy urlop będzie udzielony w konkretnym terminie, którego oczekuje pracownik, czy też nie. Nawet w przypadku urlopu na żądanie pracownik musi podporządkować się przełożonemu. Inaczej rzecz ma się, jeśli chodzi o urlopy okolicznościowe. Tu pracodawca nie ma nic do powiedzenia. Jeśli pracownik wystąpi o urlop z ważnych powodów rodzinnych i udokumentuje zasadność dni wolnych, pracodawca ma obowiązek się zgodzić.

Urlop okolicznościowy – decyzja wyłącznie pracownika czy i kiedy chce z niego skorzystać

Osoba pracująca w dwóch firmach nie wykonuje pracy w tym samym czasie u obu pracodawców. Można więc sobie wyobrazić sytuację, iż ma do pozałatwiania formalności związane z narodzinami dziecka czy też śmiercią któregoś z rodziców w godzinach przedpołudniowych. W takim przypadku może wnioskować o udzielenie urlopu okolicznościowego wyłącznie u jednego pracodawcy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownik wykonywał w tym samym dniu obowiązki w drugim zakładzie pracy w późniejszych godzinach bądź na nocnej zmianie. Może także w ogóle zrezygnować z urlopu okolicznościowego u obu pracodawców, u jednego lub skorzystać z niego w innym terminie. Nie ma bowiem obowiązku wykorzystywania urlopu okolicznościowego w dniu zdarzenia. Można z niego skorzystać zarówno kilka dni przed, jak i po wydarzeniu, w zależności od potrzeb. A to kiedy potrzebne jest wolne od pracy wie pracownik, dlatego to od niego zależy, które dni wskaże we wniosku.

Urlop okolicznościowy – nie ma limitu rocznego, jest określona liczba dni na każde zdarzenie

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi z tytułu ważnych wydarzeń rodzinnych takich jak ślub, narodziny dziecka czy śmierć bliskich. Prawo reguluje w jakich sytuacjach ile dni się należy – jeden lub dwa. Są dwie istotne kwestie, o których należy pamiętać: urlop okolicznościowy nie przechodzi na rok kolejny oraz nie ma limitu rocznego. Może więc się zdarzyć, że w jednym roku ktoś wykorzysta kilka, a nawet kilkanaście dni, a w innym nie skorzysta wcale. Wszystko zależy od tego, ile istotnych wydarzeń w życiu pracownika ma miejsce w danym roku. Przykładowo jeśli w tym samym roku kalendarzowym weźmie ślub i urodzi mu się dziecko oraz umrze ojciec, to łącznie oprócz urlopu wypoczynkowego ma prawo do dodatkowych płatnych sześciu dni wolnych.