Jeśli ktoś z twojej rodziny jest ofiarą walki z komuną, możesz dostać do 50 tys. złotych zadośćuczynienia. Ale trzeba się spieszyć

Państwo dołącz do dyskusji (24) 19.01.2019
Jeśli ktoś z twojej rodziny jest ofiarą walki z komuną, możesz dostać do 50 tys. złotych zadośćuczynienia. Ale trzeba się spieszyć

Udostępnij

Tomasz Laba

16 lipca 2019 roku mija termin do składania wniosków o przyznanie zadośćuczynienia rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989. Każdy członek rodziny osoby, która poniosła śmierć w wyniku tych wydarzeń, ma prawo do otrzymania kwoty 50 tysięcy złotych. 

W lipcu 2009 roku posłowie zadecydowali o uchwaleniu ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989. W ten sposób chcieli uhonorować pamięć tragicznie zmarłych osób, które sprzeciwiały się ówczesnej władzy i za swoją walkę poniosły najwyższą cenę. Dalsze losy członków rodzin tych osób nie zawsze były dla nich łaskawe i bardzo często przez media przetaczały się historie o żyjących w niedostatku krewnych bohaterów tych wydarzeń. Członkowie rodzin osób tragicznie zmarłych w wyniku wydarzeń określonych w ustawie mają prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego w wysokości 50 tysięcy złotych. Termin do składania wniosków o jego przyznanie mija 16 lipca 2019 roku.

Zadośćuczynienie przysługuje członkom rodzin osób, które na skutek działań wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku z wystąpieniami wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności, niepodległości oraz respektowania praw człowieka i obywatela:

  • w czerwcu 1956 r. w Poznaniu;
  • w październiku 1957 r. w Warszawie;
  • w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie);
  • w czerwcu 1976 r. w Radomiu;
  • w okresie stanu wojennego trwającego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r.;
  • w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983-1989.

Zadośćuczynienie dla rodzin ofiar wystąpień wolnościowych tylko do 16 lipca 2019

Świadczenie przysługuje małżonkom, dzieciom oraz rodzicom tychże osób. Jest ściśle związane tą osobą, co oznacza, że nie można tego prawa scedować na rzecz innych osób. Co ważne, prawo do tego świadczenia jest dziedziczne, co wynika z art. 3 ustawy.

Prawo do świadczenia pieniężnego przysługujące członkowi rodziny jest ściśle związane z jego osobą i niezbywalne. W przypadku śmierci członka rodziny po złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, prawo do świadczenia pieniężnego należy do spadku po tej osobie.

Wniosek o przyznanie zadośćuczynienia należy złożyć do  Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ciągu 10 lat od wejścia w życie wspomnianej ustawy. Ustawa weszła w życie 16 lipca 2009 roku, a zatem termin do złożenia wniosku upływa z dniem 16 lipca 2019 roku. Warto pamiętać, że 50 tysięcy złotych z tytułu tego świadczenia jest wolne od podatku.

Kwoty świadczenia pieniężnego wypłacone na podstawie ustawy są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.