Pracownik nie może bezkarnie zmieniać miejsca pobytu na L4, nie informując ZUS ani pracodawcy. Grożą mu za to poważne konsekwencje

Praca dołącz do dyskusji (256) 14.05.2021
Pracownik nie może bezkarnie zmieniać miejsca pobytu na L4, nie informując ZUS ani pracodawcy. Grożą mu za to poważne konsekwencje

Edyta Wara-Wąsowska

Ubezpieczony, który z powodu choroby udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie, jest zobowiązany do wskazania miejsca, w którym będzie przebywać podczas trwania zwolnienia. Co jednak w sytuacji, gdy w trakcie choroby – z różnych przyczyn – konieczna jest zmiana miejsca pobytu podczas zwolnienia lekarskiego?

Zmiana miejsca pobytu podczas zwolnienia lekarskiego: co na to przepisy?

Od 2019 r. pracownicy, którzy udają się na zwolnienie lekarskie, są zobowiązani do wskazania miejsca pobytu – muszą to zrobić w momencie wystawiania zwolnienia, przekazując odpowiednie informacje lekarzowi. Zwłaszcza, że dane adresowe pacjenta nie muszą pokrywać się z miejscem pobytu podczas choroby.

Obowiązek ten wprowadzono głównie po to, by ułatwić przeprowadzanie kontroli pracownika na L4 pracownikom ZUS. Wcześniej często zdarzało się, że kontrolerzy udawali się pod adres zamieszkania chorego, jednak go tam nie zastawali. Przez to z kolei trudno było ustalić, czy pacjent niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie, czy może po prostu wracał do zdrowia w innym miejscu.

Co jednak, jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu podczas zwolnienia lekarskiego, wymuszona czynnikami zewnętrznymi, takimi jak np. awaria instalacji lub znaczące pogorszenie stanu zdrowia, wymagające opieki osoby z zewnątrz? Po pierwsze – pracownik bez przeszkód może zmienić miejsce pobytu. Musi jednak pamiętać o tym, by taką zmianę zgłosić; najlepiej jak najszybciej. Ma na to nie więcej niż 3 dni – odpowiedniego zgłoszenia musi dokonać zarówno do ZUS-u jak i pracodawcy.

Co jednak, jeśli pracownik nie poinformuje o zmianie pobytu?

Problem może zacząć się w momencie, gdy nastąpi zmiana miejsca pobytu podczas zwolnienia lekarskiego, ale jednocześnie pracownik zapomni powiadomić o tym ZUS i pracodawcę. W takiej sytuacji przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego jest mocno utrudnione. Kontrolerzy ZUS, nie zastając chorego na miejscu, mogą dojść do wniosku, że niewłaściwie wykorzystuje zwolnienie lekarskie. Bez znaczenia w takim przypadku jest to, że chory postępuje zgodnie z zaleceniami lekarza, ale z określonego powodu musiał zmienić miejsce pobytu.

Co grozi takiemu pracownikowi? W pierwszej kolejności może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień odnośnie zaistniałej sytuacji. Jeśli jednak tego nie zrobi, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze – wtedy bowiem Zakład z góry uznaje, że L4 było wykorzystywane niezgodnie z jego celem. W takiej sytuacji pracownikowi może zostać odebrane prawo do zasiłku chorobowego. To zresztą nie jedyna możliwa konsekwencja. Pracodawca może to uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, co z kolei może zakończyć się nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.