Ministerstwo chce poprawy działania ochrony zdrowia i przygotowuje szereg zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Prawo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Ministerstwo chce poprawy działania ochrony zdrowia i przygotowuje szereg zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazły się zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są bardzo szerokie i obejmą działalność szpitali i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. W pierwszej kolejności rząd chce zająć się palącym problemem obciążenia pracą dyspozytorów. Następnie zmiany w ustawie obejmą obszary zabezpieczane przez dany oddział ratunkowy.

W województwach powyżej 3 mln mieszkańców powstaną dodatkowe dyspozytornie

Aby zaradzić problemowi obciążenia dyspozytorów, ministerstwo przygotowało zmianę prawa, na podstawie której w najludniejszych województwach (śląskim, wielkopolskim i małopolskim) powstaną dodatkowe dyspozytornie. Dodatkowe 3 z nich zostaną one utworzone także w województwie mazowieckim. Rząd przygotował także przepisy, które pozwolą na zdefiniowanie zakresu czynności pracowników Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Doprecyzowane zostaną przepisy dot. odmowy przyjęcia pacjenta na SOR w stanach nagłych

Rząd przygotował także zmianę przepisów, które dotyczą osób, znajdujących się w stanie zagrażającym życiu i są przyjmowane na SOR. Obecnie przepisy mówią o „niezwłocznym” udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Rząd przygotował zmiany, mające rozwiać wątpliwości interpretacyjne w przypadku zagrożenia życia pacjenta.

Analiza danych (…) wskazuje na zbyt długie przebywanie ZRM w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć, sięgające nawet kilku godzin, co z jednej strony zagraża pacjentom transportowanym do szpitali przez te zespoły, a z drugiej powoduje wyłączenie ZRM z gotowości do niesienia pomocy innym osobom.

Czas na przyjęcie pacjenta będzie wynosił maksymalnie 15 minut, a osoby udzielające świadczeń zdrowotnych będą musiały przejść specjalny kurs

W nowelizacji ustawy zapisano:

Maksymalny czas na przyjęcie pacjenta w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym od zespołu ratownictwa medycznego będzie wynosił 15 minut.

Przestrzeganie tego zapisu będzie także jednym z warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.

Osoby udzielające świadczeń osobom w stanach nagłych będą musiały odbyć specjalny kurs. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało odebraniem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych danej osobie. Z obowiązku tego zwolnieni zostaną m.in. lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Kurs nie będzie dotyczył także osób, które odbywają specjalizację w innych dziedzinach.

Pracownicy zespołów ratowniczych dostaną dodatki za pracę w niedziele, święta i w porze nocnej

Zmiany w przepisach o dodatkach do pensji mają na celu zrównanie członków ratownictwa medycznego z innymi pracownikami medycznymi, wykonującymi swoją pracę w systemie zmianowym i w święta. W ustawie znajdzie się także przepis, który umożliwi wykonywanie obowiązków zawodowych ratownikowi jako przedsiębiorcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Przepisy mają wejść w życie w III kwartale 2024 r.