Zmiany w segregacji odpadów – co grozi za niesortowanie śmieci?

Państwo Dołącz do dyskusji
Zmiany w segregacji odpadów – co grozi za niesortowanie śmieci?

Wyrzucanie szkła czy plastiku do osobnych kontenerów działa już od paru lat. Jednak obecnie ustawa wciąż się zmienia. W jaki sposób egzekwowane będzie spełnianie obowiązku zawartego w deklaracji śmieciowej?

Istnieją projekty, które dążą do wprowadzenia obowiązkowości segregacji odpadów. W chwili obecnej obywatele wypełniają tzw. deklarację śmieciową, w której określają czy mają zamiar sortować surowce, czy też nie. Jednak zarówno ruchy ekologiczne, jak i niektórzy rządzący dążą do tego, aby zmniejszyć poziom produkcji zanieczyszczeń i przybliżyć się do standardów Unii Europejskiej poprzez zarządzenie odpowiedniego przymusu. Póki co, tego typu ustawy nie zostają wprowadzone, jednak mija 18 miesięczny termin przygotowawczy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 roku, w którym zasądzone zostały nowe prawa.

Co ulegnie zmianie? Przede wszystkim wskazana będzie minimalna częstotliwość odbioru śmieci. Zwłaszcza w okresie letnim, odpady organiczne będą zbierane przynajmniej raz na dwa tygodnie lub raz na tydzień odpowiednio dla domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych. Poza tym, zostanie ustanowiony obowiązek selektywnej zbiórki popiołu z domowych palenisk. Z kolei punkty zbierania odpadów będą musiały mieć charakter stacjonarny i będą miały wyszczególnione konkretne rodzaje odpadów, które przyjmą, takie jak sprzęt elektroniczny czy meble.

Regulacji ulegną też same deklaracje, które będą prostsze do wypełnienia i nie będzie potrzeby ich kolejnego składania przy zmianie opłaty. Same koszty wywozu będą uwzględnione w czynszu, a dodatkowe wydatki na każdego mieszkańca jednego gospodarstwa domowego będą spadać wraz ze wzrostem domowników. To znaczy, że dwie osoby pod jednym dachem zapłacą mniej, niż dwójka ludzi mieszkających osobno.

Czego teraz i w przyszłości możemy obawiać się nie segregując śmieci? Póki co, jeśli deklarowaliśmy taki stan rzeczy, zapłacimy jedynie większe opłaty związane z wywozem odpadów. Jeśli jednak w formularzu określiliśmy się jako sortujących surowce, a nie dopełniamy tego obowiązku, możemy spodziewać się sporych kar. W przypadku domów jednorodzinnych czy małych osiedli jest to proceder łatwy do wykrycia. Jeśli chodzi o bloki, może nas czekać odpowiedzialność zbiorowa i za jednostkowe przypadki łamania deklaracji zapłaci cała wspólnota.

Segregacja to dla wielu miejscowości i spółdzielni mieszkaniowych wciąż nowość. Jeśli boicie się, że przez nieznajomość wprowadzanego prawa możecie nie działać z nim w zgodzie, warto zapoznać się z opisującymi je ustawami. W toku ich przestrzegania mogą wydarzyć się także inne, losowe problemy, jak złośliwi sąsiedzi podrzucający do naszego kosza nieodpowiednie śmieci. W jakichkolwiek wątpliwościach natury prawnej polecamy kontakt ze specjalistą. Nasi prawnicy podpowiedzą jak radzić sobie z nierzadko zagmatwanymi przepisami. Po wyjaśnienia wszelkich kwestii należy pisać na adres kontakt@bezprawnik.pl – zapewniamy błyskawiczną odpowiedź na zadane pytania.