Kolejne zmiany w zwolnieniach lekarskich. Pracodawca dostanie SMS z informacją o L4 pracownika

Gorące tematy Firma Praca Technologie Zdrowie Dołącz do dyskusji (148)
Kolejne zmiany w zwolnieniach lekarskich. Pracodawca dostanie SMS z informacją o L4 pracownika

Długo zapowiadane zmiany w zwolnieniach lekarskich nadejdą już za 3 dni. Od 1 grudnia lekarze i osoby uprawnione do wystawienia zwolnienia lekarskiego będą mogły realizować je wyłącznie w formie elektronicznej. Nowością są natomiast smsy.

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

Od 1 grudnia 2018 r. e-zwolnienie, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie, będzie już obligatoryjną formą potwierdzenia niezdolności pacjenta do wykonywania pracy w danym czasie. W związku z tym prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska poinformowała o nowej funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wraz z wejściem w życie obowiązku wystawiania e-zwolnień, zarówno pracodawca, jak i pracownik uzyskają możliwość otrzymywania wiadomości sms z informacją o wystawionym L4.

Nowość: SMS z informacją o wystawieniu L4

Funkcja otrzymania wiadomości SMS dostępna będzie tylko dla tych użytkowników, którzy posiadają profil na PUE ZUS. SMS będzie zawierał informację o zakresie obowiązywania zwolnienia. Usługa jest darmowa, podobnie jak założenie profilu w PUE ZUS. Zmiany w zwolnieniach lekarskich postępują na korzyść pracowników, którzy nie będą już zobowiązani doręczać ich pracodawcom osobiście. Gertruda Uścińska wyjaśniła:

„Możemy tam włączyć opcję otrzymywania SMS-a o uzyskaniu zwolnienia lekarskiego. Wychodząc od lekarza, ubezpieczony od razu odbierze SMS-a z informacją, że lekarz wystawił mu zaświadczenie o niezdolności do pracy, a także na jak długo. Również pracodawca może aktywować usługę informowania go SMS-em o wystawieniu zaświadczenia lekarskiego jego pracownikowi. Jeśli nie wiemy, jak aktywować usługę, Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w tym pomoże.”

Jak podkreśla prezes ZUS, blisko 92 tys. lekarzy korzysta już z elektronicznego certyfikatu ZUS, dzięki któremu możliwe jest wystawienie e-podpisu na wirtualnym L4. Jak informowaliśmy, nie tylko lekarz wypisze L4 pacjentowi w potrzebie. Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawni do wystawienia L4 także asystenta medycznego, pielęgniarkę czy ratownika.

Papierowe L4 odchodzi w zapomnienie?

Jak podkreśliła Gertruda Uścińska, w sytuacjach wyjątkowych lekarz wciąż będzie mógł posiłkować się wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia lekarskiego. Z dniem wejścia w życie obligatoryjnych elektronicznych zwolnień lekarskich, papierowe L4 będzie dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach. Przygotowany wcześniej wydruk elektroniczny zastąpi e-zwolnienie np. podczas przerw w dostawie Internetu lub prądu, a także wówczas, gdy w obliczu nagłych wezwań na wizytach domowych lekarz nie będzie posiadał przy sobie odpowiednich urządzeń mobilnych. „Awaryjne” zwolnienie papierowe nie zwolni jednak lekarza z obowiązku wprowadzenia go do systemu. Obowiązku tego będą musieli dopełnić przed upływem 3 dni od daty wystawienia zwolnienia.

E-akta

E-akta w ZUS, jako element jego cyfryzacji, stanowią spore udogodnienie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, którym zdjęto z barków odwieczny problem: jak dostarczyć L4 do pracy. Znaczące zmiany w zwolnieniach lekarskich konotują jednak szereg wątpliwości, które ZUS spieszy rozwiewać dzięki stanowiskom specjalnych doradców regionalnych oraz dostępności infolinii z kanałem poświęconym e-zwolnieniom.