ZUS: Powoli żegnamy się z papierowymi zwolnieniami lekarskimi. Od przyszłego miesiąca będzie można je wystawić tylko w formie elektronicznej

Państwo Podatki Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji (173)
ZUS: Powoli żegnamy się z papierowymi zwolnieniami lekarskimi. Od przyszłego miesiąca będzie można je wystawić tylko w formie elektronicznej

Przypominamy, że od przyszłego miesiąca znikną papierowe zwolnienia lekarskie. Wraz z początkiem grudnia lekarze będą mogli wystawiać takie dokumenty jedynie w formie elektronicznej. Elektroniczne zwolnienie lekarskie w końcu wchodzi w życie.

Jak donosi portal pox.pl, system obsługujący e-zwolnienia lekarskie istnieje już od 2016 roku. Niebywały opór lekarzy przed zmianami spowodował, że wchodzą one w życie dopiero teraz.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie

Część przepisów, które zezwalają na korzystanie z e-zwolnień lekarskich, weszła w życie w 2016 roku. Brak wielopłaszczyznowych regulacji prawnych poskutkował szeregiem luk w prawie, które w wielu przypadkach pozwalały na wystawianie klasycznych, papierowych druków ZUS ZLA .

Do tej pory lekarz musiał wystawić papierowe zwolnienie. W przypadku, gdy otrzymywał je zatrudniony, to przekazanie dokumentu do ZUS-u spoczywało na pracodawcy, więc to jemu należało przekazać zwolnienie. Sytuacja okazywała się bardziej skomplikowana, gdy posiadaczem zwolnienia była osoba prowadząca działalność gospodarczą. Należało wtedy dołączyć dodatkowe druki, jak ZUS Z-3b, bądź ZUS Z-3. W innych wypadkach, obowiązujące przepisy wymagały (i na dzień dzisiejszy wymagają) dołączenia jeszcze innych załączników.

Wprowadzenie e-zwolnień znacznie ułatwia sprawę. Lekarz po stwierdzeniu słuszności i zasadności wystawienia zwolnienia wprowadza odpowiednie dane do systemu teleinformatycznego, informując zarazem ZUS. Znika tym samym obowiązek przesyłania dokumentów do organu.

Jak wskazuje źródłowy portal, elektroniczne zwolnienie lekarskie zostanie automatycznie przekazane do pracodawców, posiadających profil PUE. Taki profil jest wymagany dla pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 5 pracowników. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia mniej pracowników i nie ma profilu w serwisie PUE, lekarz wydrukuje papierowe potwierdzenie wystawienia zwolnienia elektronicznego.

Cyfryzacja

Wspomniana zmiana w końcu wchodzi w życie – i bardzo dobrze! W swoim stylu nadmienię, że każdy krok w stronę cyfryzacji, jak – przykładowo – wyjątkowo nagłośnione zniesienie obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego pojazdu i dokumentu poświadczającego zakup OC, jest krokiem naprzód. Nie jest to, bynajmniej, krok w przyszłość, a jedynie dostosowanie się do powszechnie panujących standardów.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie niosą za sobą jeszcze jedną korzyść. Jest nią ograniczenie możliwości sfałszowania takiego dokumentu.