Faktura znaleziona po pewnym czasie od zakupu. Co z PIT i VAT?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (85)
Faktura znaleziona po pewnym czasie od zakupu. Co z PIT i VAT?

Ten scenariusz jest znany każdemu przedsiębiorcy – nagle w przypadkowym miejscu w ręce wpada znaleziona faktura. Ale to w gruncie rzeczy nie problem.  

Zatory płatnicze są powszechne. Co należy zrobić w razie odnalezienia starej faktury? Inaczej wygląda sytuacja ze starymi fakturami w przypadku podatku VAT a w przypadku podatku dochodowego.

Znaleziona faktura a PIT

Na gruncie PIT zaksięgować możemy fakturę w dacie jej wystawienia lub do końca roku podatkowego. Najpierw trzeba zwrócić uwagę na samą metodę rozliczania kosztów w księdze przychodów i rozchodów. W przypadku metody uproszczonej koszty ujmuje się w momencie wystawienia faktury. W przypadku metody memoriałowej koszty księgujemy w roku, którego ten dotyczy. Koszty bezpośrednie, takie jak zakup towarów, księgujemy w roku podatkowym, w którym udało się osiągnąć przychody z nich. Koszty pośrednie ujmujemy zgodnie z datą ich poniesienia, czyli wtedy, kiedy wystawiono fakturę.

W praktyce bardzo często stosuje się inną metodę – po prostu rozlicza się znalezioną fakturę w bieżącym okresie z adnotacją, że faktura pochodzi z innego okresu rozliczeniowego.

Wystarczy więc poprawić księgę przychodów i rozchodów za dany okres, a potem złożyć korektę samej deklaracji rocznej – koniecznie z wyjaśnieniem sytuacji.

Znaleziona faktura a VAT

Odliczenie VAT od zakupu jest prawem, nie obowiązkiem. Jeśli w natłoku obowiązków przedsiębiorca nie jest w stanie tego zrobić – nie musi. Odliczyć VAT możemy w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał sam obowiązek podatkowy ze strony sprzedawcy towaru lub w ciągu kolejnych dwóch. Dotyczy to zarówno zapomnianych faktur, jak i tych, które wpłynęły z opóźnieniem. Nie możemy bowiem odliczyć VAT-u, jeśli jeszcze nie otrzymaliśmy faktury. Odliczamy go w więc w ciągu trzech miesięcy albo w ciągu trzech kwartałów.

Zapomnianej faktury nie możemy rozliczyć nawet w trybie korekty, jeśli minęło już pięć lat od danego roku podatkowego. Nie możemy też po terminie rozliczyć faktur zagranicznych i krajowych z odwrotnym obciążeniem.

Rozliczenie starej faktury kosztowej nie stanowi takiego problemu, jakim się może wydawać. Wymaga tylko korekty dokumentacji i zeznania podatkowego, a może poskutkować zwrotem nadwyżki.