Niektórych emerytów najwyraźniej czeka zwrot czternastej emerytury. ZUS: „kropla w morzu wszystkich spraw”

Codzienne Finanse Dołącz do dyskusji (1)
Niektórych emerytów najwyraźniej czeka zwrot czternastej emerytury. ZUS: „kropla w morzu wszystkich spraw”

Kilku emerytów mogło się ucieszyć, kiedy na ich kontach pojawiła się nie jedna, lecz dwie wpłaty z tytułu czternastej emerytury. ZUS jednak przyznaje się do błędu i domaga się od nich zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Zwrot czternastej emerytury w takim przypadku stanowi obowiązek świadczeniobiorcy.

ZUS przyznaje, że w trzech przypadkach wypłacono emerytom czternastą emeryturę podwójnie

Wyborcza.biz informuje o przypadku wypłacenia niektórym emerytom podwójnych czternastych emerytur. Świadczeniobiorcy bardzo szybko otrzymali telefony, w których ZUS prosi ich o zwrot nadplanowych pieniędzy. Urzędnicy przyznają się przy tym do błędu przy przelewaniu pieniędzy.

Według informacji uzyskanych przez portal od swojego informatora, chodzi o przypadki tzw. zbiegów. Mowa o sytuacjach, w których dana osoba obok emerytury pobiera także inne świadczenia – na przykład wypadkowe, czy przyznane w związku z chorobą zawodową. System komputerowy przyznał po prostu takim emerytom dwie „czternastki” zamiast jednej.

ZUS przyznaje się do pomyłki, jednak równocześnie zauważa, że mowa o raptem trzech zidentyfikowanych przypadkach na ponad 8 milionów świadczeniobiorców. Skala problemu wydaje się więc być znikoma. Rzecznik Zakładu ma rację mówiąc o „kropli w morzu wszystkich spraw”.

Nie ulega jednak wątpliwości, że wypadki przy pracy i problemy techniczne zawsze mogą się zdarzyć. Tymczasem z punktu widzenia emerytów prośba o zwrot czternastej emerytury przelanej na ich konto dodatkowo może wyglądać podejrzanie. Żyjemy w czasach, w których co rusz jacyś oszuści próbują wyłudzić od nas pieniądze. To właśnie bardzo często emeryci padają ich ofiarą. Jak więc powinniśmy się zachować w takich przypadkach?

Zwrot czternastej emerytury stanowi ustawowy obowiązek świadczeniobiorcy, jeżeli ten pobrał ją nienależnie

To, że otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze na konto na skutek błędu ze strony ZUS nie oznacza, że możemy je sobie zatrzymać. Zgodnie z art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1. Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu

(…)

3. Za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu ust. 1 uważa się również świadczenia wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu.

Tym samym zwrot czternastej emerytury, która akurat nam się nie należy, stanowi nasz obowiązek. Co do zasady: najlepiej tego typu sprawy załatwiać polubownie. Jeżeli zauważyliśmy na swoim rachunku jakąś dziwną wpłatę ze strony instytucji państwowej, warto nie czekać na kontakt z jej strony i spytać, czy powinniśmy otrzymać te pieniądze. Ważne jest również ustalenie jaką część wpłaty powinniśmy zwrócić. Jeżeli mamy pewność, że nie powinniśmy otrzymać całości jakiejś konkretnej wpłaty na nasze konto, to powinniśmy od razu przelać pieniądze z powrotem do nadawcy.

W omawianym przypadku to ZUS podjął próbę „dogadania się” ze świadczeniobiorcami i poproszenia ich o zwrot pieniędzy. Jeśli jednak emeryci nie chcieliby współpracować, to Zakład dysponuje środkami pozwalającymi je odzyskać. Mowa przede wszystkim o potrąceniu nienależnie pobranej emerytury z przyszłych świadczeń, które otrzymałby emeryt. Przymusowy zwrot czternastej emerytury w takiej formie nie mógłby jednak przekroczyć 50 proc. miesięcznego świadczenia.

Warto także pamiętać, że analogiczne przepisy zawiera chociażby ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Również kodeks cywilny zakłada obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej bez podstawy prawnej.