Można wnioskować nawet o 110 tys. zł na firmę. Nabór już trwa

Finanse Firma dołącz do dyskusji (92) 15.06.2021
Można wnioskować nawet o 110 tys. zł na firmę. Nabór już trwa

Edyta Wara-Wąsowska

Osoby, które chcą wystartować z własnym biznesem, mogą ubiegać się nawet o 110 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. Trwa nabór wniosków w ramach programu w czterech województwach. Jakie warunki trzeba spełnić?

Nawet 110 tys. zł na założenie działalności gospodarczej: jakie warunki trzeba spełnić?

Po pierwsze – warto zaznaczyć, że osoby chcące wziąć udział w tym programie (Pierwszy biznes – wsparcie w starcie) nie ubiegają się o bezzwrotną dotację, ale o pożyczkę. Jest ona jednak niskooprocentowana i może pomóc w rozkręceniu biznesu.

Program jest skierowany do osób bezrobotnych, studentów i absolwentów. Warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 ostatnich miesięcy. Oprócz tego osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może być zatrudniona i nie może wykonywać innej pracy zarobkowej, a także musi się zobowiązać do tego, że nie zawiesi działalności w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.

Maksymalna kwota pożyczki jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia; nie może być to więcej niż 20-krotność tej kwoty. Tym samym można ubiegać się maksymalnie o niecałe 110 tys. zł na założenie działalności gospodarczej (a dokładnie o 109 159,60 zł).

Nabór wniosków w ramach programu już trwa w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Wnioski należy składać do instytucji będących pośrednikami – ich listę można znaleźć na stronie BGK. Razem z wnioskiem o udzielenie pożyczki należy jednak złożyć także biznesplan – jest to warunek konieczny, ponieważ środki uzyskane w ramach programu można przeznaczyć właśnie na wydatki niezbędne do realizacji biznesplanu.

Niskooprocentowana pożyczka na 7 lat

Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 7 lat. Oprocentowanie jest wyjątkowo niskie – i wynosi między 0,01 a 0,03 proc. Najniższe oprocentowanie dotyczy pożyczek zaciąganych przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobki, kluby dziecięce z miejscami integracyjnymi czy firmy zajmujące się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. Wyższe oprocentowanie (0,03) obejmuje pożyczki dla pozostałych beneficjentów programu.

Beneficjent nie ponosi również kosztów prowizji i nie uiszcza opłat. Warto też dodać, że może skorzystać z 12-miesięcznej karencji w spłacie kredytu.

Co istotne, osoby chcące otrzymać środki finansowe w ramach programu nie muszą mieć wkładu własnego. Nieco gorzej jest, jeśli chodzi z kolei o zabezpieczenie spłaty pożyczki. Konieczny jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych. W niektórych sytuacjach instytucja będąca pośrednikiem w programie może zgodzić się na inną formę zabezpieczenia spłaty pożyczki.