Błąd w akcie notarialnym może słono kosztować

Codzienne Dołącz do dyskusji (2)
Błąd w akcie notarialnym może słono kosztować

Błąd w akcie notarialnym poświadczającym kupno nieruchomości może być przyczyną konieczności zapłaty podatku.

Większość ludzi, kupując nieruchomość, po obejrzeniu jej, sprawdzeniu wszelkich dokumentów i negocjacjach cenowych udaje się wraz ze sprzedającym do notariusza, aby spisać umowę, a ten ją potwierdził. Niestety nie zawsze wszystko idzie po myśli nabywców, dlatego zawsze warto wcześniej dowiedzieć się, co powinien zawierać taki dokument i bez czego jest on nieważny.

W przypadku zakupu nieruchomości ważne jest to, że po 5 latach od jej nabycia można sprzedać ją bez opłacania podatku. Niestety w przypadku problemów z aktem notarialnym poświadczającym sprzedaż kupujący może mieć problem z wpisem do ksiąg wieczystych. W takim przypadku trzeba ponownie udać się do notariusza i ponownie spisać akt kupna-sprzedaży, ale tym razem zadbać, by wszystkim formalnościom stało się zadość.

Niestety Urząd Skarbowy nie bywa pobłażliwy i uznaje za faktyczną datę sprzedaży nieruchomości czas, w którym podpisano poprawny akt notarialny. W takim przypadku sprzedawca jest zmuszony do zapłaty stosownego podatku.

Błąd w akcie notarialnym, który go dyskwalifikuje, to choćby brak odpisu notariusza na oryginale dokumentu, albo stwierdzenia, ze akt został odczytany, przyjęty i podpisany. Warto zapoznać się zawczasu ze wzorami tego typu dokumentów. Akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

  • datę sporządzenia aktu, jeśli to konieczne, to także godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu
  • miejsce sporządzenia aktu
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania przedstawicieli lub pełnomocników osób prawnych, jak również innych osób, które są obecne podczas sporządzaniu aktu
  • oświadczenia stron, z powołaniem się na okazane przy akcie dokumenty
  • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany
  • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu
  • podpis notariusza

Masz problemy związane ze źle wystawionym aktem notarialnym lub wątpisz w fachowość notariusza i chciałbyś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com