ZUS nieładnie pogrywa z emerytami. Głośno czternaste emerytury daje, a po cichutko odmawia

Finanse Państwo Prawo Dołącz do dyskusji
ZUS nieładnie pogrywa z emerytami. Głośno czternaste emerytury daje, a po cichutko odmawia

Dostałeś 14 emeryturę, to dostałeś też decyzję o jej przyznaniu. Jeśli jesteś w grupie tych, którzy nie dostali ani pieniędzy, ani odmownej decyzji, to masz kłopot. Czternasta emerytura nie przyszła. Co dalej?

Czternasta emerytura nie przyszła

ZUS wypłacał czternastkę od 25 sierpnia do 20 września. Pieniądze trafiły do odbiorców zazwyczaj z bieżącą emeryturą czy rentą. Z początkiem października zakład poinformował, że rozpocznie akcję wysyłki ponad 7 mln decyzji dotyczących przyznania tego dodatkowego świadczenia.

„Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już 14. emeryturę. Pełną kwotę czyli 1217,98 zł na rękę otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali dodatkowe świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.Każdy, kto otrzymał czternastkę, wkrótce otrzyma pocztą decyzję. Świadczenie nie było przyznawane, jeśli kwota 14. emerytury wyniosłaby mniej niż 50 zł. Oznacza to, że czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa niż 4188,44 zł brutto. Osoby, których świadczenie główne było zawieszone na dzień 24 sierpnia ( ponieważ np. zostały przekroczone limity dorabiania), również nie otrzymały 14. emerytury. Nie otrzymają jej do czasu, aż będą miały wznowioną wcześniej wstrzymaną wypłatę” wyjaśnia na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bez decyzji nie ma odwołania

Praktyka ZUS, by wydawać decyzje tylko tym osobom, które 14. dostały, powoduje, że ci, którzy jej nie dostali, a uważają, że powinni nie mogą odwołać się od odmownej decyzji ZUS do sądu, bo jej nie mają. Jasno pokazuje to uniwersalna instrukcja, którą ZUS zamieszcza na swojej stronie.

„Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Masz na to miesiąc od dnia, w którym doręczymy Ci decyzję. Odwołanie złóż w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Możesz je złożyć na piśmie albo ustnie. wtedy nasz pracownik spisze protokół. W odwołaniu podaj numer decyzji, uzasadnij dlaczego nie zgadzasz się z nią i własnoręcznie podpisz się” podpowiada Zakład.

Zdaniem wielu prawników, brak decyzji ZUS pozbawia obywateli prawa do sądu. Ten problem był już w zeszłym roku sygnalizowany. Tym razem przypomniała o nim Interia. Zapytała rzecznika ZUS, co mają zrobić osoby, które nie dostały 14., aby otrzymać od zakładu, dotyczącą ich decyzję.

„Osoby, które nie otrzymały decyzji w sprawie 14. emerytury, mogą złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia. Wówczas organ rentowy będzie zobowiązany do wydania stosownej decyzji, od której będą przysługiwały środki odwoławcze” poinformował Interię Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.

A co z prawem do sądu?

Tomasz Lasocki, cytowany przez portal ekspert z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uważa że praktyka wydawania decyzji tylko tym, którym ZUS 14. wypłaca „nie ma oparcia w przepisach”.

„To właśnie osoby, którym świadczenia  nie przyznano powinny w pierwszej kolejności ją otrzymać. Bez wydania decyzji nie jest możliwe odwołanie się do sądu. A więc blokuje się jedno z najważniejszych konstytucyjnych prawa obywatelskich” ocenia Tomasz Laskowski. Ekspert nie rozumie po co wysyłać decyzje milionom osób, które 14. kilka tygodni temu dostały. One przecież wiedzą już, że ją dostały. A nie wysyłać jej 700 tys. emerytów i rencistów, którzy jej nie dostali. To właśnie oni powinni otrzymać wyjaśnienie przyczyn odmowy wypłaty tego świadczenia wraz z informacją o przysługującym im prawie do odwołania do sądu.