Przedsiębiorca czekał prawie trzy miesiące na decyzję ZUS w sprawie składek. Po skardze decyzję otrzymał w ciągu trzech dni

Firma Prawo dołącz do dyskusji (34) 08.06.2020
Przedsiębiorca czekał prawie trzy miesiące na decyzję ZUS w sprawie składek. Po skardze decyzję otrzymał w ciągu trzech dni

Jan Winiarski

Pewien przedsiębiorca czekał prawie 3 miesiące na decyzję ws. częściowego zwolnienia ze składek ZUS, rozłożenia składek na raty i odroczenia płatności składek ZUS. Postanowił poskarżyć się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i decyzję otrzymał niemal natychmiast.

Żeby tarcza antykryzysowa zadziałała jak trzeba, potrzebne są nie tylko dobrze napisane przepisy, ale też szybkie działanie administracji państwowej. Niestety z tym drugim często jest problem. Oczywistym jest przy tym, że sytuacja z koronawirusem mocno nadwyręża moce przerobowe ZUS. Brak decyzji ZUS w odpowiednim terminie może skutecznie utrudnić planowanie wydatków w firmie.

Brak decyzji ZUS o zwolnieniu ze składek

Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych jedynie informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Dopiero odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podobnie jest, jeżeli chodzi o świadczenie postojowe. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie – pieniądze lądują na koncie przedsiębiorcy bez wydawania oddzielnej decyzji. Jeżeli negatywnie – ZUS wydaje decyzję.

Trochę inaczej sprawa się ma, jeżeli chodzi o wnioski o rozłożenie płatności ZUS na raty i odroczenie składek ZUS. W tych wypadkach ZUS wydaje decyzje.

Brak decyzji ZUS – co może zrobić przedsiębiorca?

W zależności od rodzaju świadczeń przedsiębiorcy może przysługiwać prawo do wniesienia ponaglenia, a później skargi na przewlekłość. ZUS deklarował, że wnioski o zwolnienie ze składek będą rozpatrywane w terminie 30 dni. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenia składek ZUS przedsiębiorca ma prawo do wniesienia odwołania, jeżeli ZUS nie wyda decyzji w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku (art. 83 ust. 3 ustawy systemowej).

Często samo wniesienie ponaglenia pomaga załatwić sprawę, ale przedsiębiorca z Krakowa postanowił pójść o krok dalej. Poskarżył się na ZUS do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Pierwsze wnioski do ZUS-u złożył już 16 marca 2020 r. Przez prawie 3 miesiące nie otrzymał żadnych informacji z ZUS. W końcu 28 maja zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Po interwencji Rzecznika przedsiębiorca otrzymał decyzje od ZUS już 1 czerwca.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw działa na terenie całego kraju. Każdy mikro mały i średni przedsiębiorca może się do niego zgłosić i otrzymać pomoc. Rzecznik może m.in. podjąć na rzecz przedsiębiorcy odpowiednie czynności lub udzielić porady.