Czy na wakacjach dostaniemy naszą premię wypracowaną w czasie pracy?

Praca Dołącz do dyskusji
Czy na wakacjach dostaniemy naszą premię wypracowaną w czasie pracy?

Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego mogą wydawać się skomplikowane, zwłaszcza gdy dochodzą do nich różnego rodzaju dodatki, takie jak premie czy nagrody. Jakie elementy są uwzględniane, a które pomijane? Przyjrzyjmy się temu bliżej. 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pewne składniki, jak jednorazowe premie uznaniowe za wykonanie określonego zadania, premie jubileuszowe czy nagrody zakładowe, nie są wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. To samo dotyczy dodatkowych składników, takich jak roczne premie, tzw. trzynastki czy odprawy emerytalno-rentowe.

Jednak problematyczne okazują się jednorazowe premie, które pracownik otrzymuje za konkretne osiągnięcie. Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt wyjaśnia:

„Te świadczenia nie są uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym, ponieważ są przyznawane na podstawie decyzji pracodawcy i nie stanowią roszczenia pracownika”.

Na tym tle Sąd Najwyższy potwierdził, że premia uznaniowa ma charakter nagrody i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia, a także nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

Czy premie za pracę są wliczane do wynagrodzenia za czas urlopu?

Przeciwnym przypadkiem są premie regulaminowe, które są wypłacane w określonych okresach, są mierzalne i zapisane w regulaminie pracy – te wliczane są do podstawy wynagrodzenia urlopowego, bo stanowią wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków służbowych.

Juszczyk zwraca uwagę, że nazewnictwo samo w sobie nie ma znaczenia, jeśli w regulaminie lub umowie o pracę zawarte są warunki otrzymania premii uznaniowej, takie jak konkretne kryteria mierzalne.

„W takim przypadku Sąd Najwyższy stwierdził, że świadczenia pieniężne nazywane premią uznaniową wypłacane pracownikowi systematycznie za wykonywanie regularnych obowiązków służbowych stanowią składnik wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia urlopowego” – wskazuje ekspert.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia urlopowego z premią regulaminową (przy stałej płacy zasadniczej i miesięcznej premii regulaminowej) pokazuje, że pracownik w lipcu 2023 r. korzystający z 10-dniowego urlopu otrzyma wynagrodzenie urlopowe w wysokości 3600 zł (stała płaca zasadnicza) + 508 zł (wynagrodzenie urlopowe z premii) + ewentualna premia za lipiec.

Podsumowując, niezależnie od wielu czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia urlopowego, istotne jest zrozumienie, które składniki wynagrodzenia są wliczane, a które pomijane. Pomocą w tym może służyć zrozumienie zasad oraz konsultacja z doradcą podatkowym. Przede wszystkim jednak, pamiętajmy, że urlop wypoczynkowy to czas, w którym pracownik powinien odpocząć i zregenerować siły, bez względu na formę wynagrodzenia.