5 tys. zł dla wszystkich mikroprzedsiębiorców – w tym samozatrudnionych. Pomoc będzie bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca po 3 miesiącach nadal będzie prowadzić firmę

Gorące tematy Dobre wiadomości Finanse Firma Dołącz do dyskusji (3483)
5 tys. zł dla wszystkich mikroprzedsiębiorców – w tym samozatrudnionych. Pomoc będzie bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca po 3 miesiącach nadal będzie prowadzić firmę

Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej. Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami każdy mikroprzedsiębiorca będzie mógł otrzymać bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł – wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek i zachowa ciągłość działalności gospodarczej. Co ważne, z pomocy będą mogli skorzystać też samozatrudnieni, których wnioski były wcześniej odrzucane przez urzędy. 

5 tys. zł bezzwrotnej pożyczki dla każdego mikroprzedsiębiorców

Pierwotnie mikropożyczka dla przedsiębiorców (również w wysokości 5 tys. zł) nie była aż tak korzystnym rozwiązaniem, jak próbowali przedstawiać to rządzący. Po pierwsze – przedsiębiorca był zobowiązany do zachowania takiego samego stanu zatrudnienia w firmie w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Tylko w takiej sytuacji pożyczka miała być bezzwrotna.

Po drugie – okazało się, że początkowo nie wszyscy mikroprzedsiębiorcy mogli skorzystać z pomocy. Takie sygnały docierały do nas także od naszych czytelników. Chodzi o osoby samozatrudnione, których wnioski były odrzucane przez urzędy. Miało to być związane bezpośrednio z zapisem dotyczącym umarzania pożyczek – skoro przedsiębiorca nie mógł zmniejszyć stanu zatrudnienia, to musiał też jednocześnie zatrudniać co najmniej jednego pracownika. Tym samym samozatrudnieni zostali wykluczeni.

Teraz jednak rządzący postanowili poprawić dziurawe przepisy tarczy antykryzysowej. Pożyczka w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców ma objąć wszystkich mikroprzedsiębiorców (łącznie z zatrudnionymi), a dodatkowo przedsiębiorca nie będzie musiał przejmować się kryterium utrzymania stanu zatrudnienia. Razem z nowelizacją zostanie ono zniesione. Tym samym nawet jeśli przedsiębiorca zwolni kilku pracowników (i to np. tydzień po uzyskaniu pożyczki), nadal nie będzie musiał zwracać otrzymanych środków. Być może ustawodawca doszedł do wniosku, że pomoc w wysokości 5 tys. zł nie jest na tyle wysoka, by powstrzymać przedsiębiorcę przed redukcją etatów, jeśli w jego opinii jest to konieczne.

Jakie warunki trzeba ostatecznie spełniać, by otrzymać 5 tys. zł pożyczki dla mikroprzedsiębiorców?

Przedsiębiorca starający się o pożyczkę musi zatrudniać mniej niż 10 osób i uzyskać roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nieprzekraczający 2 mln euro (lub suma jego aktywów nie może wynieść więcej niż 2 mln euro). Spełnione muszą być oba warunki. Dodatkowo o pożyczkę mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed 1 marca 2020 r.

Teoretycznie środki z pożyczki przedsiębiorca powinien przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. W praktyce jednak nie będzie musiał tego dokumentować, co sugerowałoby, że fiskus nie będzie sprawdzać, na co w rzeczywistości przedsiębiorca przeznaczył uzyskane środki. Przedsiębiorca, który chce uzyskać pożyczkę, nie musi też wykazywać spadku przychodu.

Aby pożyczka była umorzona, przedsiębiorca musi spełnić tylko jeden warunek – musi zostać zachowana ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej. Po 3 miesiącach od zaciągnięcia pożyczki przedsiębiorca będzie musiał jedynie złożyć oświadczenie, że nadal prowadzi firmę.