Przedsiębiorcy, którzy chcą starać się o unijne dotacje, będą mogli wnioskować o dodatkowe środki finansowe. Do wzięcia prawie 300 tys. zł

Finanse Firma dołącz do dyskusji (54) 04.03.2021
Przedsiębiorcy, którzy chcą starać się o unijne dotacje, będą mogli wnioskować o dodatkowe środki finansowe. Do wzięcia prawie 300 tys. zł

Edyta Wara-Wąsowska

Wielu przedsiębiorców chce się starać o dotacje i dofinansowanie unijne dla firm, by móc zrealizować projekt w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Spora część z nich rezygnuje jednak już na starcie – nie mają bowiem środków finansowych potrzebnych np. na konsultacje czy opłatę za opracowanie studium wykonalności projektu czy napisanie samego wniosku. Już wkrótce jednak przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o specjalny grant.  

Dotacje unijne dla firm: prawie 300 tys. zł w ramach specjalnego konkursu dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne granty. Celem takiego dofinansowania jest zrealizowanie konkretnego projektu w ramach jednego z programów unijnych. Przygotowanie się do złożenia wniosku i dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności w taki sposób, by przedsiębiorca faktycznie miał szansę otrzymać unijną dotację, wymaga jednak pewnych nakładów finansowych. Tym samym nie wszystkich na to stać.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że już wkrótce tacy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o specjalne środki, dzięki którym sfinansują m.in. usługi doradcze, przygotowanie studium wykonalności projektu, sporządzenie wniosku o dofinansowanie unijne czy tłumaczenie niezbędnych dokumentów – czyli wszystko, co jest niezbędne, by ubiegać się o unijne środki. Z pozyskanych pieniędzy będą mogli też sfinansować nawet wynagrodzenia pracowników – chociaż tylko w części, w jakiej będą one bezpośrednio związane z wnioskowaniem o środki z unijnego programu.

Na przygotowania do wnioskowania o dotacje unijne dla firm przedsiębiorcy mogą uzyskać prawie 300 tys. zł – wszystko w ramach konkursu „Granty na Eurogranty”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i organizowanego przez PARP.

Przedsiębiorcy nie muszą mieć wkładu własnego

Co istotne, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do konkursu, nie muszą mieć żadnego wkładu własnego umożliwiającego im pozyskanie dofinansowania. W konkursie mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę na terytorium Polski i zamierzają ubiegać się o unijny grant.

Budżet konkursu wynosi 5 mln zł. Sam konkurs jest podzielony na pięć rund. Nabór wniosków w ramach pierwszej rundy rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do 31 maja. Jeśli jednak przedsiębiorca nie złoży wniosku w pierwszej rundzie, nie musi się obawiać – będzie mieć na to szansę w kolejnych rundach. Nabór w ramach ostatniej rundy zakończy się dopiero 27 stycznia 2022 r. Ze względu na ograniczony budżet warto jednak przystąpić do konkursu jak najszybciej.