Składki ZUS też można dziedziczyć – chociaż w ograniczonym stopniu

Prawo dołącz do dyskusji 04.04.2022
Składki ZUS też można dziedziczyć – chociaż w ograniczonym stopniu

Edyta Wara-Wąsowska

Dziedziczenie składek ZUS jest możliwe – choć w ograniczonym zakresie. Na czym dokładnie polega?

Dziedziczenie składek ZUS jest możliwe. Chodzi o subkonto

Pojęcie spadku kojarzy się zazwyczaj z możliwością odziedziczenia majątku po zmarłym – czyli np. nieruchomości czy środków finansowych. Warto jednak wiedzieć, że dziedziczenie składek ZUS również jest możliwe, choć w ograniczonym zakresie. Chodzi konkretnie o środki zgromadzone na subkoncie – będącym częścią konta ubezpieczonego. Subkonto jest prowadzone dla osób, które są członkami OFE oraz dla tych, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

W przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, środki tam zebrane są przekazywane osobom uprawnionym. Należy jednocześnie pamiętać, że inaczej wygląda dziedziczenie składek z subkonta w momencie, gdy zmarły nie osiągnął wieku emerytalnego i był członkiem OFE, a inaczej – gdy ten wiek osiągnął.

W pierwszej sytuacji, gdy zmarły nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety, 65 dla mężczyzny) i był członkiem OFE, po śmierci tej osoby najbliższy krewny (lub małżonek) powinien poinformować OFE o tej sytuacji i złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją zmarłego; w ten sam sposób zostaną podzielone środki na subkoncie.

Z kolei w sytuacji, gdy zmarły osiągnął wiek emerytalny, OFE nie inicjuje podziału środków – wszystkie środki z OFE są już bowiem na subkoncie ubezpieczonego. Podział ten następuje w takiej sytuacji w momencie, gdy śmierć nastąpiła nie później niż w dniu

  • złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Dziedziczenie środków z subkonta w sytuacji, gdy zmarły nie przystąpił za życia do OFE

ZUS opisuje również, co dzieje się w sytuacji, gdy zmarła osoba nie przystąpiła za życia do OFE. Zakład wysyłał do takiej osoby – gdy podejmowała pierwszą pracę, z której wynikał obowiązek ubezpieczeń społecznych – specjalne powiadomienie. ZUS informował w nim, że konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem. Dodatkowo taka osoba musiała również wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków z subkonta w razie śmierci ubezpieczonego.

Warto mieć na uwadze, że ZUS dzieli środki najpierw zgodnie z zakresem, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Dopiero pozostałe środki przekazywane są osobie (lub osobom) wskazanym przez zmarłego. W sytuacji, gdy zmarły (mimo powiadomienia od ZUS) nie wskazał osób uprawnionych do dziedziczenia środków z subkonta, środki te wchodzą w skład spadku.