Tyle można dorobić, by nie stracić emerytury. Od czerwca nowe limity

Dobre wiadomości Praca Prawo Dołącz do dyskusji (1)
Tyle można dorobić, by nie stracić emerytury. Od czerwca nowe limity

Ograniczenie zarobków dotyczy osób, które pobierają świadczenia z ZUS, mimo że nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Przekroczenie dopuszczalnego limitu powoduje zmniejszenie, a nawet zawieszenie wypłaty emerytury czy renty. Od 1 czerwca nowy limit zarobków. Ile może dorobić pracujący emeryt.

Ile może dorobić pracujący emeryt

Dorabiający do świadczenia z ZUS emeryci i renciści powinni pilnować zmieniających się co kwartał limitów dopuszczalnych zarobków. Ich przekroczenia ma poważne konsekwencje.

„Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy Twoje świadczenie. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę. Sprawdź, kiedy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie” radzi ZUS.

Uwaga, ZUS może zmniejszyć czy zawiesić świadczenie także wtedy, gdy w grę wchodzi dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej czy umowy o dzieło, jeżeli umowę taką pobierający emeryturę czy rentę zawrze z pracodawcą, z którym „pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”.

Tyle można zarobić bez konsekwencji

Od 1 czerwca tego roku zarobek do 4364,70 zł brutto nie spowoduje zmniejszenia emerytury. W porównaniu do poprzedniego kwartału limit wzrósł o 160 zł. Kwota, którą można dorobić do emerytury jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem. Dlatego, gdy ono rośnie, rośnie też kwota, którą emeryt, przed osiągnięciem wieku emerytalnego może dorobić. Jeśli zarobi miesięcznie więcej niż 4364,65 zł brutto , to ZUS zmniejszy świadczenie. Po przekroczeniu miesięcznie 8105,79 zł brutto ZUS wypłatę renty czy emerytury zawiesi.

O ile ZUS może pomniejszyć świadczenie? O kwotę przekroczenia limitu, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia ustalaną przy kolejnych waloryzacjach. ZUS nie podał jeszcze kwot maksymalnego zmniejszenia  od 1 czerwca. W tej chwili jest 691,94 zł w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.  Mniej, bo 518,99 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i  588,19 zł, jeśli chodzi o rentę rodzinną dla jednej osoby.

Zmniejszeniem czy zawieszeniem świadczenia zagrożeni są tylko ci, którzy są na wcześniejszej emeryturze. Mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i kobiety po 60 roku życia mogą dorabiać bez ograniczeń i bez obaw, że ZUS ograniczy im świadczenia.

ZUS apelu:

„Jeśli jesteś już emerytem lub rencistą, jak najszybciej zawiadom nas o podjęciu pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. Dodatkowo co roku, do końca lutego, musisz dostarczyć nam zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie ustalimy, czy wypłacaliśmy Twoje świadczenie w prawidłowej wysokości. Jeśli osiągałeś przychody, a nie poinformowałeś nas o tym, zażądamy zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za 3 lata wstecz. Jeśli nas powiadomisz – zażądamy zwrotu tych świadczeń tylko za ostatni rok”.

Jak widać lepiej śledzić dopuszczalne limity zarobków i „być w kontakcie” w ZUS-em.