Wcześniejsza emerytura dla górników, nauczycieli i dziennikarzy. Może twój zawód też się kwalifikuje?

Dobre wiadomości Dołącz do dyskusji
Wcześniejsza emerytura dla górników, nauczycieli i dziennikarzy. Może twój zawód też się kwalifikuje?

Po kilkudziesięciu latach pracy każdy z pracowników (no dobrze, prawie każdy) marzy już o emeryturze. Niestety, najczęściej od realizacji tych marzeń dzieli nas jeszcze wiele lat. Jednak nie zawsze trzeba czekać do 60, czy 65 roku życia. Komu przysługuje wcześniejsza emerytura? Okazuje się, że grono uprawnionych jest większe, niż moglibyśmy się spodziewać.

Wcześniejsza emerytura to pojęcie bardzo szerokie – grono uprawnionych jest naprawdę duże. Obecnie nad wcześniejszą emeryturą mogą myśleć osoby urodzone pomiędzy 1948 (chociaż w tym przypadku wiek emerytalny jest już osiągnięty) a 1969 rokiem. O wcześniejsze świadczenie emerytalne mogą postarać się osoby pracujące w szczególnych warunkach lub wykonujące niektóre zawody.

Wcześniejsza emerytura dla pracujących w szczególnych warunkach

Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć osoby, które mogą udowodnić swoje okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, a także może udowodnić, że przez odpowiedni czas pracowała w warunkach szczególnych.

Wcześniejsza emerytura po 15 latach pracy w:

 • Górnictwie,
 • Energetyce,
 • Hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • Chemii,
 • Budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych,
 • Leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym,
 • Transporcie i łączności,
 • Przemyśle lekkim,
 • Gospodarce komunalnej,
 • Rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
 • Przemyśle poligraficznym,
 • Służbie zdrowia i opiece społecznej,
 • W zespołach formujących szkło,
 • Na statkach żeglugi powietrznej
 • W hutach żelaza i stali, w hutach metali nieżelaznych.

Wcześniejsza emerytura również dla dziennikarza, czy pracownika NIK

Grono uprawnionych do wcześniejszej emerytury jest jednak znacznie większe. Przykładowo, w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, na emeryturę mogą wybrać się dziennikarze, jeżeli przepracowali przynajmniej 15 lat w zawodzie. Podobne warunki dotyczą pracowników NIK.

Nieco inne wymogi dotyczą osób wykonujących prace twórcze lub artystyczne. W wieku 40 lat (kobiety) i 45 lat (mężczyźni) na emeryturę mogą przejść tancerze, akrobaci, gimnastycy, czy kaskaderzy. 5 lat dłużej na emeryturę muszą poczekać soliści, muzycy grający na instrumentach dętych, czy treserzy zwierząt drapieżnych. W wieku 50 lat (kobiety) i 55 lat (mężczyźni) mogą przejść na emeryturę komicy cyrkowi, czy aktor teatru lalek. We wszystkich tych przypadkach warunkiem jest wykonywanie działalności twórczej przez 15 lat.

Wcześniejsza emerytura dla żołnierzy i nauczycieli

Do wcześniej emerytury uprawnieni są również pracownicy organów kontroli państwowej, pracownicy organów administracji celnej, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy pedagogiczni, żołnierze zawodowi, policjanci, funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, ABW, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, CBA, SW, czy PSP. We wszystkich tych przypadkach wcześniejsza emerytura jest możliwa w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn (a także w wielu innych przypadkach, szczegóły znajdują się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także opracowane w formie tabeli na stronie internetowej ZUS).

Jest haczyk – budżet państwa się wzbogaci

Wcześniejsza emerytura brzmi jak marzenie? Pewnie dla wielu osób to ogromna szansa, zwłaszcza w momencie, gdy wykonujemy obciążający zawód i zwyczajnie nie mamy już sił. Jednak na świecie nie ma nic za darmo. Wcześniejsza emerytura jest możliwa, jeżeli nie przystąpiliśmy do OFE. Jeżeli zadecydowaliśmy o przystąpieniu do OFE, aby przejść na wcześniejszą emeryturę, należy złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.