Pieniądze to nie wszystko. Imigranci zarobkowi też chcą mieszkać w dobrych warunkach

Praca Dołącz do dyskusji
Pieniądze to nie wszystko. Imigranci zarobkowi też chcą mieszkać w dobrych warunkach

Z badania „Pracownik zagraniczny. Zakwaterowanie w Polsce” wynika, że po przyjeździe do Polski imigranci zarobkowi w niemal połowie korzystają z zakwaterowania oferowanego przez pracodawców, a co trzeci szuka mieszkania samodzielnie.

Pomimo rosnących standardów mieszkań pracowniczych i tak około 20 proc. obcokrajowców pracujących w Polsce jest niezadowolona z kwater, głównie z powodu dużej liczby lokatorów i współdzielenia kuchni bądź łazienki. Większość uważa takie lokale za rozwiązanie tymczasowe i aspiruje do mieszkania w pokojach jedno- lub dwuosobowych.

Perspektywa pracodawców i pracowników

Pracodawcy odgrywają istotną rolę w procesie zakwaterowania, ponieważ to z reguły oni pomagają nowo przybyłym w znalezieniu pierwszego miejsca zamieszkania. Co piąty już w momencie zatrudnienia ma zagwarantowane zakwaterowanie, wynika z badania przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Imigranci cenią wsparcie pracodawców udzielane im w początkowej fazie pobytu.

Im dłużej imigranci zarobkowi mieszkają w Polsce, tym częściej samodzielnie rozglądają się za zakwaterowaniem lepszej jakości. Chcą większej prywatności, dlatego zamiast mieszkania „na gromadzie” wolą pokoje jedno- bądź góra dwuosobowe.

Standardy życia i oczekiwania

Imigranci doceniają wysoką jakość i dogodną lokalizację mieszkań. Większość woli mieszkać blisko pracy. 38 proc. dojeżdża do pracy w mniej niż 15 minut; podobny odsetek potrzebuje tyle, aby do pracy dotrzeć na piechotę. W kontekście standardów zakwaterowania niemal 75 proc. badanych mieszka obecnie w pokojach przeznaczonych dla 2–4 osób.

To spora poprawa w porównaniu z jeszcze wcale nie tak dawnymi standardami, jednak tym warunkom nadal daleko do ideału. Wyzwaniem pozostaje m.in. duża rotacja współlokatorów. Adaptacja do dynamicznie zmieniającego się środowiska domowego wymaga od mieszkańców elastyczności oraz umiejętności szybkiego nawiązywania relacji. Istotnym aspektem jest również zapewnienie wzajemnego szacunku lokatorów i ustalenie wspólnych zasad korzystania z przestrzeni w celu zminimalizowania potencjalnych konfliktów. Niestety teorię trudno przekuć w praktykę.

Trendy i przyszłość rynku zakwaterowania

Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany na rynku kwater pracowniczych, przekształcając go w profesjonalny segment rynku nieruchomości. Rosnąca imigracja zarobkowa sprzyja ewolucji tego sektora, o czym świadczy coraz większa liczba inwestorów i ekspertów poświęcających uwagę kwaterom pracowniczym.

W perspektywie imigranci zarobkowi aspirują do lepszych warunków życia i są gotowi dopłacić za wyższy standard mieszkania. Gotowość do inwestowania we własną wygodę odzwierciedla ich dążenie do stabilizacji i poprawy jakości życia na obczyźnie. Dodatkowo, lepsze warunki mieszkalne mogą przyczynić się do większego poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji, co jest istotne w przebiegu adaptacji do nowego środowiska.