Można otrzymać nawet ponad 10 tys. zł za podjęcie pracy w innym mieście. Należy jednak spełnić pewne warunki

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (288)
Można otrzymać nawet ponad 10 tys. zł za podjęcie pracy w innym mieście. Należy jednak spełnić pewne warunki

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że może otrzymać bon na zasiedlenie w wysokości ponad 10 tys. zł, jeśli chce przeprowadzić się za pracą do innego miasta. Należy jednak spełniać pewne warunki. 

Bon na zasiedlenie w wysokości ponad 10 tys. zł. Kto i kiedy może się o niego ubiegać?

Osoby, które są bezrobotne, nie ukończyły jeszcze 30. roku życia i chcą przeprowadzić się za pracą, mogą otrzymać bon na zasiedlenie w wysokości ponad 10 tys. zł (maksymalnie w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Osoby zainteresowane podjęciem pracy (lub otwarciem działalności gospodarczej) poza miejscem zamieszkania muszą oprócz tego spełnić dodatkowe warunki. Po pierwsze – w związku z wykonywaniem pracy/działalności musi otrzymywać wynagrodzenie/przychód, którego wysokość będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę oraz podlegać będzie ubezpieczeniom społecznym. Po drugie – będzie wykonywać pracę/prowadzić działalność co najmniej przez 6 miesięcy. I wreszcie po trzecie – odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania do miejscowości zatrudnienia/prowadzenia działalności będzie wynosić co najmniej 80 km (ewentualnie czas dojazdu do i z pracy będzie wynosił łącznie ponad 3 h dziennie).

Warto przy okazji pamiętać, że bon na zasiedlenie w wysokości ponad 10 tys. zł może zostać wydany jedynie na pokrycie kosztów zamieszkania w innej miejscowości. Środki z bonu można zatem przeznaczyć m.in. na kaucję czy na czynsz.

Jakich formalności musi dopełnić beneficjent?

Aby móc ubiegać się o bon na zasiedlenie, należy złożyć wniosek w urzędzie pracy. Osoby, które otrzymają bon, muszą jednak pamiętać, by dopełnić odpowiednich formalności.

Po pierwsze – w ciągu 30 dni od momentu otrzymania bonu konieczne jest dostarczenie do PUP dokumentu potwierdzającego zatrudnienie/wykonywanie działalności gospodarczej w miejscowości oddalonej o co najmniej 80 km od poprzedniego miejsca zamieszkania (lub do której dojazd i z której powrót jest dłuższy niż 3h). Oprócz tego w ciągu 8 miesięcy od otrzymania bonu beneficjent musi też udokumentować zatrudnienie/pracę zarobkową/wykonywanie działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy (co było kolejnym warunkiem do otrzymania bonu).

Co w momencie, gdy beneficjent bonu straci zatrudnienie lub zamknie dzialalność?

Może się jednak zdarzyć tak, że z różnych powodów osoba, która otrzymała bon, straci pracę lub będzie musiała zamknąć (albo zawiesić) działalność w ciągu pierwszych 6 miesięcy. W takiej sytuacji w ciągu 7 dni od tego wydarzenia oraz od dnia podjęcia nowego zatrudnienia konieczne jest przedstawienie w PUP odpowiedniego zaświadczenia. Mowa o zaświadczeniu potwierdzającym utratę zatrudnienia/przerwanie działalności oraz jednocześnie – podjęcie nowego zajęcia. Jeśli osoba nie będzie w stanie podjąć nowego zatrudnienia, będzie musiała zwrócić część bonu (w kwocie proporcjonalnej do udokumentowanego czasu pracy/prowadzenia działalności).