Część przedsiębiorców „zyska”, część będzie musiała dopłacać. ZUS wysyła płatnikom ważną informację

Firma Dołącz do dyskusji
Część przedsiębiorców „zyska”, część będzie musiała dopłacać. ZUS wysyła płatnikom ważną informację

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że płatnicy składek mogą spodziewać się ważnej wiadomości. Już od 7 stycznia ZUS zaczął przekazywanie informacji o stanie rozliczeń na ich kontach za 2022 rok. Część przedsiębiorców będzie musiała dopłacić, część będzie mogła cieszyć się nadpłatą. 

Informacja o stanie rozliczeń w ZUS

Już w tym momencie spora część przedsiębiorców powinna zajrzeć na swoje konto w PUE ZUS (jeśli nie dopełnili obowiązku i sami go nie założyli, można się spodziewać, że Zakład już zdążył to za nich zrobić – ale zapominalscy powinni po prostu skontaktować się z ZUS w tej sprawie). Już 7 stycznia Zakład rozpoczął wysyłkę informacji o stanie rozliczeń do 3,1 mln płatników składek, którzy w 2022 r. rozliczali i wpłacali składki do ZUS.

Z informacji przesłanej przez ZUS płatnik składek dowie się, w jakiej wysokości przekazał wpłaty w 2022 r. oraz jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie względem ZUS w ratach, dowiedzą się też, ile jeszcze zostało im do spłaty.

To, co może jednak najbardziej interesować płatników składek, to informacja o saldzie konta – czy jest ono zerowe, czy też na koncie znajduje się niedopłata lub nadpłata.

W przypadku niedopłaty konieczne będzie oczywiście uiszczenie zaległości. Płatnik może jednorazowo wpłacić całą kwotę; jeśli zaległości są niewielkie, wystarczy zwiększyć bieżącą wpłatę do ZUS (i ewentualnie doliczyć do tego odsetki za zwłokę, jeśli są należne – ich wysokość można obliczyć w kalkulatorze odsetek udostępnianym przez ZUS).

W sytuacji gdy płatnik składek nie jest jednak w stanie uiścić wymaganej kwoty jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. W razie wątpliwości może skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń – również telefonicznie.

Co w sytuacji, gdy na koncie ZUS znajduje się nadpłata?

Bez wątpliwości w znacznie lepszej sytuacji znajdą się płatnicy składek, u których zostanie stwierdzona nadpłata. Jak przypomina ZUS, płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty o wysokość nadpłaty w najbliższym terminie płatności składek. Warto jednocześnie pamiętać, że przedsiębiorca może też wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o zwrot nadpłaty (na formularzu RZS-P). W takiej sytuacji nadpłata zostanie zwrócona płatnikowi składek na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie w ZUS.

Jednocześnie ZUS przypomina też, że jeśli po 31 grudnia płatnik dokonywał jakiejś korekty lub wpłacał składki po tej dacie, to informacja o stanie rozliczeń nie będzie tego uwzględniała – w takim wypadku saldo należy sprawdzić bezpośrednio na koncie PUE ZUS.