Wakacje od ZUS kryją pewne pułapki. Przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę kilka kwestii

Firma Dołącz do dyskusji
Wakacje od ZUS kryją pewne pułapki. Przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę kilka kwestii

Wakacje od ZUS mają obowiązywać już od 1 października 2024 r. Dzięki temu prawdopodobnie jeszcze w tym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi (o ile ZUS zdąży rozpatrzyć wnioski na czas). Warto jednak podkreślić, że sporej grupie przedsiębiorców wakacje od ZUS nie przysługują – i dotyczy to nawet tych, którzy są przekonani o możliwości skorzystania ze wsparcia.

Wakacje od ZUS nie dla wszystkich. Przedsiębiorcy muszą uważać

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, odprowadzające składki za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych i uzyskujące maksymalne roczne przychody w wysokości 2 mln euro, będą mogły skorzystać z wakacji od ZUS. Ustawodawca postawił jeszcze dwa dodatkowe warunki – przedsiębiorca nie może w danym roku (lub poprzednim) wykonywać działalności na rzecz byłych pracodawców. Dodatkowo zwolnienie ma stanowić pomoc publiczną realizowaną w formule de minimis; to oznacza natomiast, że przedsiębiorca będzie musiał wziąć pod uwagę ustawowe limity i zweryfikować, czy wakacje od ZUS faktycznie mu przysługują, jeśli w ciągu ostatnich miesięcy korzystał już z pomocy realizowanej w formule de minimis.

Jak zwraca uwagę Business Insider, na przedsiębiorców czyha kilka pułapek. Po pierwsze, problematyczne może być policzenie osób zgłoszonych do ubezpieczenia. Jak tłumaczy na łamach „BI” Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w Alo-2, liczbę zgłoszonych do ubezpieczenia trzeba ustalić w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Wystarczy zatem, że wprawdzie przedsiębiorca spełnia ustawowe warunki i generalnie zatrudnia maksymalną ustawową liczbę pracowników, ale np. we wrześniu jedna z osób zakończy pracę, a na jej miejsce przyjdzie nowa – i to już uniemożliwi przedsiębiorcy złożenie wniosku o wakacje od ZUS w październiku.

Problematyczne może być również liczenie przychodów czy pomoc de minimis

Leśniewska zwraca też uwagę na fakt, że niekiedy problematyczne może być nawet liczenie wysokości przychodów z działalności gospodarczej – zwłaszcza jeśli np. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest jednocześnie np. wspólnikiem w spółce jawnej czy partnerskiej. Z projektu przepisów wprowadzających wakacje od ZUS wynika bowiem, że do limitu trzeba będzie wliczać somatyczne przychody – a zatem także te uzyskane w ramach spółki.

Przedsiębiorcy powinni też zwrócić uwagę na limit pomocy de minimis; na ten moment maksymalna kwota tego rodzaju pomocy nie może przekroczyć 300 tys. euro brutto w ciągu trzech lat; tymczasem do pomocy de minimis wlicza się m.in. pomoc udzielaną przedsiębiorcom w trakcie pandemii koronawirusa.

Na razie projekt wprowadzający wakacje od ZUS jest po I czytaniu w Sejmie; wszystko wskazuje na to, że nie będą już wprowadzane do niego poprawki.