Iwermektyna może zakończyć pandemię koronawirusa. Lek ma zmniejszać zachorowalność na COVID-19 i ryzyko śmiertelności

Technologie Zdrowie dołącz do dyskusji (64) 11.05.2021
Iwermektyna może zakończyć pandemię koronawirusa. Lek ma zmniejszać zachorowalność na COVID-19 i ryzyko śmiertelności

Adrian Boguski

Opublikowane w „American Journal of Therapeutics” badanie przeprowadzone przez ekspertów z FLCCC Alliance wykazało, że lek iwermektyna statystycznie istotnie zmniejsza zachorowalność na COVID-19 oraz ryzyko śmiertelności spowodowanej tą chorobą.

Do tej pory iwermektynę stosowano zazwyczaj w terapiach dermatologicznych u ludzi i w zwalczaniu chorób pasożytniczych u zwierząt.

Od około roku iwermektynę badają eksperci Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), założonej w marcu 2020 r. organizacji lekarzy i naukowców skupionych na opracowaniu i polepszaniu protokołów terapii pacjentów z COVID-19. Ich ostatnia publikacja w „American Journal of Therapeutics” jest najbogatszym jak do tej pory przeglądem dostępnych danych na temat iwermektyny. Pochodzą z badań klinicznych, testów na zwierzętach, ludziach oraz z badań in vitro.

Wstępne wyniki badań na skuteczność iwermektyny w walce z COVID-19 pojawiły się już pod koniec zeszłego roku. Wówczas jednak eksperci nie posiadali wystarczających dowodów naukowych, aby przekonać Europejską Agencję Leków (EMA) do wdrożenia leku w praktyce klinicznej.

Iwermektyna zmniejsza zachorowalność na COVID-19

Obecnie medycy i naukowcy zajmujący się środkiem przeprowadzili metaanalizy oparte na kilkunastu randomizowanych, kontrolowanych badaniach leczenia iwermektyną pacjentów z COVID-19. Jak wynika z opublikowanego w „American Journal of Therapeutics” badania, lek wykazuje statystycznie wysoką skuteczność w zmniejszaniu ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz śmiertelności z powodu choroby COVID-19. Badanie wykazało również, że podawana w formie tabletek iwermektyna skutecznie wpływa na zwalczenie wirusa w każdym stadium choroby.

Dr Pierre Kory, prezes i dyrektor medyczny FLCCC wyznał, że wykonane badania i najbardziej wszechstronny przegląd dostępnych danych na temat leku pozwalają stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, „że iwermektyna może zakończyć tę pandemię”. Autorzy omawianej publikacji podkreślają, że „dystrybucja leku prowadzi do szybkiego spadku zachorowalności i śmiertelności całej populacji”. W podsumowaniu artykułu dr Paul E. Marik w imieniu całej grupy medyków i naukowców wezwał regionalne organy zajmujące się zdrowiem publicznym i lekarzy z całego świata do zażądania włączenia iwermektyny do standardowych środków leczenia.

Obserwacje i oceny środka zaprezentowano na podstawie wyników 27 kontrolowanych badań, w tym 15 randomizowanych – preferowanych przez Światową Organizację Zdrowia, EMA oraz Narodowe Instytuty Zdrowia w USA. Do tej pory iwermektynę, jako skuteczną w terapii i profilaktyce COVID-19 uznały RPA, Zimbabwe, Czechy, Słowacja, Meksyk oraz Indie. Wszystkie z wymienionych państw zatwierdziły środek do stosowania na ludziach.