Wojna o majątek – jak jej uniknąć i jak napisać testament, którego nie podważy rodzina?

Codzienne Rodzina dołącz do dyskusji (519) 23.04.2019
Wojna o majątek – jak jej uniknąć i jak napisać testament, którego nie podważy rodzina?

Justyna Bieniek

Wojna o majątek (bez względu na jego wysokość) to już klasyka porządkowania spraw po śmierci bliskiej osoby. Praktyka pokazuje, że Polacy kłócą się o wszystko od wartościowych nieruchomości po starą meblościankę. Spisanie testamentu to pewien sposób na unikniecie rodzinnej wojny. Jak napisać testament, którego nie podważy rodzina?

Jak napisać testament?

Wyrażenie ostatniej woli w testamencie jest wciąż niedostatecznie popularne w Polsce. Polacy żyją w przekonaniu, że konieczność uporządkowania swoich spraw na wypadek śmierci ich nie dotyczy, a w najlepszym przypadku mają jeszcze na to trochę czasu. Rzeczywistość pokazuje jednak inny scenariusz. Moment, w którym zaczynamy gromadzić majątek, jest zwykle czasem, w którym powinniśmy pomyśleć o testamencie. Testament testamentowi nierówny. Błędnie sporządzony może być bardzo łatwo podważony. Aby tego uniknąć, trzeba pamiętać o kilku zasadach.

Chyba najbardziej pewne w tym zakresie jest spisanie testamentu u notariusza. Tylko taki sposób wyrażenia ostatniej woli zagwarantuje nam jej wykonanie. Ręcznie spisane testamenty w dużo większym stopniu zagrożone są podważeniem. Dodatkowo testament spisany u notariusza może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, co umożliwi jego szybkie odszukanie i zmniejszy znacząco prawdopodobieństwo jego zagubienia.

Oczywiście niezależnie od rodzaju testamentu spisać może go tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Musi być ona również świadoma swojej ostatniej woli. Jeśli więc cierpisz na jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, które rodzina będzie mogła później udowodnić, ostatnia wola wyrażona w testamencie nie będzie wiążąca.

Bardzo ważną kwestią przy ustalaniu ważności testamentu jest również sprawdzenie, czy nie został on sporządzony pod wpływem błędu, groźby lub przymusu. Te trzy przesłanki również wykluczają możliwość uznania go za ważny.

Jak napisać testament, którego nie podważy rodzina?

Spisanie testamentu zarówno tego u notariusza, jak i własnoręcznego polega na wyrażeniu ostatniej woli. W tym przypadku określenie wyrażenie traktuje się dosłownie. Dana osoba musi złożyć takie oświadczenie. Sporządzenie testamentu, w szczególności tego u notariusza, nie może polegać więc tylko na podpisaniu przygotowanego wcześniej dokumentu. Nie może być to również przepisanie treści spisanej na kartce przez zainteresowanego. Musi polegać na złożeniu oświadczenia i spisaniu go. Podobnie przedstawia się kwestia własnoręcznie napisanego testamentu.  Oznacza to, że nie może być napisany np. na komputerze i podpisany. Nie spełni on wtedy wymagań formalnych i nie zostanie uznany za ważny.

Myśląc o sposobie rozporządzenie swoim majątkiem, warto również skonsultować własną sytuację prawną z prawnikiem. Często np. w przypadku posiadania zadłużeń powołanie kogoś do dziedziczenia przysporzy mu więcej szkody niż pożytku. Podobnie w przypadku powoływania do dziedziczenia osób niepełnoletnich.

Oczywistą rzeczą jest również to, że w testamencie dysponuje się tylko własnymi dobrami. Nie można więc wyrazić ostatniej woli co do majątku wspólnego małżonków. Testament będzie obejmował tylko udział należący do zainteresowanego, druga część pozostanie nadal własnością drugiego małżonka lub współwłaściciela. Z tego płynie również kolejna zasada — testament może dotyczyć tylko jednej osoby, nie można spisać testamentu wspólnego dla małżonków, czy dwóch innych osób.

Sporządzając testament, warto pomyśleć również o poinformowaniu o tym fakcie rodziny. Tak, aby w przyszłości uniknąć zaskoczenia. Tak zakłada idealny scenariusz. Rzeczywistość bywa jednak różna i często sam fakt zakomunikowania chęci spisania testamentu wywołuje falę zdziwienia i kłótni, których wielu chce uniknąć. I ma do tego prawo. Ostatnia wola jest w końcu naszą osobistą decyzją.