W Warszawie od niedawna działa kancelaria specjalizująca się w LGBT

Rodzina Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (418)
W Warszawie od niedawna działa kancelaria specjalizująca się w LGBT

W Warszawie od lutego działa pierwsza w Polsce kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawach osób LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Kancelaria LGBT nowa, ale prawnicy doświadczeni

Kancelarię tę prowadzą adwokaci Paweł Knut i Anna Mazurczak, obydwoje z doświadczeniem w pracy z osobami LGBT. Przed założeniem własnej kancelarii współpracowali oni z takimi organizacjami jak Kampania Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Miłość Nie Wyklucza, Lambda, czy Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Homoseksualne małżeństwa i rodzicielstwo

Kancelaria Knut Mazurczak Adwokaci pomaga swym klientom w zawarciu małżeństwa jednopłciowego poza Polską, a następnie załatwieniu takich spraw jak np. transkrypcja homoseksualnego aktu małżeństwa czy zmiana nazwiska. Specjalizuje się też w pomocy prawnej dotyczącej adopcji. Choć oczywiście homoseksualne rodzicielstwo to nie tylko adopcja. Dzieci w takich związkach rodzą się za granicą także przy pomocy sztucznego zapłodnienia czy surogacji, co wymaga potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Kancelaria oferuje też pomoc w ułożeniu prawnych aspektów wspólnego życia na tyle, na ile to możliwe w Polsce, na przykład poprzez pełnomocnictwa. Choć oczywiście pełnomocnictwa nie rozwiązują w pełni problemów wynikłych z niemożności zawarcia małżeństwa czy związku partnerskiego.

Uzgodnienie płci

Uzgodnienie, czy jak niektórzy błędnie mówią, zmiana płci nie zalicza się w Polsce do spraw łatwych. Wymaga bowiem wytoczenia powództwa przeciwko swym rodzicom. Jest to niestety przyczyną konfliktów rodzinnych oraz strasznie wydłuża sprawę. W przypadku uzgodnienia płci za granicą, konieczne jest z kolei przeprowadzenie w Polsce postępowania administracyjnego o zmianę treści aktu urodzenia.

Zakaz dyskryminacji

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach dyskryminacji LGBT, np. poprzez odmowę wykonania usługi (to dzięki adwokatom Knutowi i Mazurczak fundacja LGBT wygrała z drukarzem z Łodzi). Są to jednak sprawy nie tylko cywilnoprawne. Dyskryminacje to także problem z zakresu prawa karnego (przestępstwa z nienawiści) czy administracyjnego (organizacje Marszów Równości).

Równość małżeńska w Polsce nie istnieje

Małżeństwa jednopłciowe, jak wiemy, nie mieszczą się w modelu rodziny preferowanym przez polskiego ustawodawcę. To skłania Polaków ze środowiska LGBT do załatwiania za granicą spraw związanych z założeniem rodziny. Wymaga to znajomości prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego państwa, w którym zamierza się dokonać danej czynności. Jest to wiedza prawnicza rzadko spotykana wśród zwykłych Polaków. Tworzy to popyt na usługi, w których dotąd nie specjalizowała się żadna kancelaria prawna w Polsce.